Pokud již jsou definovány jednotlivé OOPP, je možno z nich tvořit balíčky, což pak může urychlit vydávání OOPP.

Každý balíček má své evidenční číslo, kromě toho je možno při jeho definici nastavit středisko, zakázku, či identifikátory 1 až 5. Pomocí těchto hodnot lze pak snadno balíčky filtrovat při jejich vydávání (např. můžeme rychle vydat všechny balíčky OOPP definované pro jedno středisko).

Tip

Jeden balíček může obsahovat až 8 položek.

Karty balíčku definujeme buďto ručním zadáním jednotlivých karet, nebo použitím tlačítka "Výběr z OOPP“, kdy můžeme hromadně vybrat položky z definovaných OOPP. U každé položky balíčku lze nastavit i počet kusů každé položky v balíčku.

  • No labels