Program PREMIER umožňuje automatickou tvorbu tzv. "Pozastávek (zádržné)“, což se využívá např. u stavebních firem, kdy se pořídí faktura na celkovou částku (zúčtovaná do výnosů) s tím, že část faktury má splatnost např. za dva roky od vystavení této faktury. V tomto případě je třeba nejprve u příslušného účtu (např. 395.AN) nastavit v účtové osnově - Další volby nabídku pro účet pozastávek. 


Ve vystavené faktuře se pak zadržená část pořídí se zápornou částkou a tato částka se naúčtuje na tento účet.

Program pak automaticky nabídne vytvoření další faktury (do zvolené dokladové řady faktur) na tuto částku, ale s jinou dobou splatnosti.

Do popisu vytvořené faktury systém automaticky vyplní text z původní faktury u pozastávky a doklady spojí vazbou.

  • No labels