Lze mít neomezené množství DIČ se vší podporou:

  • Možnost vložení jiného DIČ do faktury
  • Tisk faktury s rekapitulací DPH v dané zahraniční měně
  • Výpočet podkladu pro zahraniční přiznání k DPH (viz přiznání k DPH)
  • Faktura může být v jiné měně než je měna státu DIČ (např. v EUR s Polským DIČ)

Definice EU DIČ – lze zadat přímo na faktuře, ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné", popřípadě v nastavení dokladové řady faktur. Potřebné kódy DPH včetně sazby si uživatel definuje sám taktéž ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné - Kódy DPH". Používá-li firma uživatelskou sestavu faktury, je nutné si ze standardního vzoru překopírovat údaj v poli DIČ a rekapitulaci DPH, která je v měně původu DIČ.

Postup

Varianta A: Fakturuje se ve stejné měně, jako je měna dané země (dle DIČ)

  • Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz obr. výše)
  • Vytvoří se faktura běžným způsobem v  měně státu, kde jsme plátci DPH. Např. jsme-li plátci DPH v Polsku, tak je základní měnou PLN.

Pokud je zadáno jiné DIČ než tuzemské, automaticky je rekapitulace DPH na faktuře v měně faktury (např. místo CZK v PLN). Zadáním zahraničního DIČ se rovněž docílí vytvoření automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (3. volba v přiznání k DPH).

 Varianta B: Fakturuje se v odlišné měně než je měna dané země

  • Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz obr. níže).
  • Vytvoří se faktura běžným způsobem v místní měně (např. CZK) nebo jiné cizí měně (např. EUR). Příklad: Jsme-li plátci DPH v Polsku, základní měnou je CZK nebo EUR.
  • Je nutné zadat kurs země DIČ k fakturované měně (např. PLN/EUR), viz obr.

 Pokud je zadáno jiné DIČ než tuzemské, automaticky je rekapitulace DPH na faktuře v měně země dle DIČ (např. místo CZK v PLN). Zadáním zahraničního DIČ se rovněž docílí vytvoření automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (3. volba v přiznání k DPH).

  • No labels