Pokud se vystavují faktury v cizí měně, je nutné při zadávání položek (F6 - Položky dokladu) zvolit myší volbu "Faktura v cizí měně“.

Program nabídne výběr z kurzovního lístku, kde je možné přidat nebo změnit kurz cizí měny, anebo je možné pouze zvolit měnu a v dalším kroku napsat kurz (v případě používání aktuálního kurzu).

Pokud je faktura vystavena v cizí měně a je určena tuzemskému odběrateli, na faktuře se kromě celkové částky v cizí měně objeví rozpočet DPH v tuzemské měně (pokud je uživatel plátce DPH).

U způsobu pořizování faktury "Na základě výdejky“ se také automaticky nabídne volba pro určení kurzu.

Upozornění

Kurzové zisky a ztráty se účtují automatizovaně na účet zadaný ve "Správci - Předvolby - Globální - Účetnictví".

Přecenění pohledávek

Pro přecenění stavu pohledávek v cizí měně např. k datu 31. 12. slouží modul "Přecenění pohledávek“, kde lze provézt snadné hromadné přecenění všech pohledávek, včetně zaúčtování následně vzniklého interního dokladu. Přehled o stavu pohledávek v cizí měně lze nalézt v modulu "Přehledy pohledávek“.


Evidence DPH denními kurzy při používání pevných účetních kurzů

Má-li firma stanovené oceňování cizích měn pevnými kurzy, je možné odlišně oceňovat denním kurzem DPH pro účely přiznání k DPH a rekapitulace DPH na tiskovém formuláři faktury.

 Postup:

  • Vytvoří se faktura v cizí měně běžným způsobem.
  • Má-li se DPH ocenit jiným kurzem než je faktura zaúčtována (zpravidla stanovený pevný měsíční nebo roční kurz), zapíše se odlišný kurz (zpravidla aktuální denní) dle obrázku.

Je-li ve "Správce - Předvolby - Globální - Nastavení místní měny“ zvolen pevný kurs, provádí se toto automaticky. Není-li tento kurs zadán, platí pro ocenění DPH  základní kurz zadaný v položkové části faktury.

  • No labels