Před vstupem do konkrétní dokladové řady Vydaných faktur si uživatel může standardně vybrat "Způsob zobrazení":

  • Doklad - uživateli se zobrazí poslední zavedený doklad (faktura),
  • Seznam - uživateli se po vstupu do dokladové řady zobrazí seznam všech dokladů (faktur),
  • Kombinace - je kombinací dvou předchozích, zobrazí se tedy poslední doklad a v druhé části obrazovky seznam všech dokladů.

 

Poznámka

V souvislosti s "Kontrolním hlášení" přibyli na fakturách nové příznaky a pole pro doplňující informace. Díky tomu dochází při Kombinovaném zobrazení k překrytí některých těchto polí a taktéž informací o odběrateli. Viz obrázek níže. Nad seznamem proto přibyla nová ikona, po jejímž stisknutím se seznam faktur odsune vpravo a obdobně také zpět.


Informační okna

Při zadávání veškerých prvotních dokladů (faktura, objednávka, výdejka ad.) se uživateli nabízí informační okno s detailními informacemi o odběrateli/dodavateli a zakázce. Typ údajů si může každý uživatel volit sám v modulu "Správce - Předvolby - Globální/Uživatelské - Odběratelé/Dodavatelé/Zakázky". Uživatel tak má k dispozici komfortní a přehledný přístup k podrobným informacím při pohledu na jednu obrazovku bez nutnosti klikání.Zobrazení vazeb, ukotvení položek

Zobrazování vazeb (souvisejících dokladů) lze přepnout do režimu "List“, což mnohdy usnadní práci a spoustu klikání. Položkovou část dokladu lze ukotvit k hlavičce dokladu. Vyhledávání nebo kontrola dokladů se tím značně usnadní a zrychlí.


Informace v seznamu

Položky je možné zobrazit ve způsobu zobrazení seznam, pomoci volby "Položky v seznamu“. Zde si zvolí, zda chce zobrazit rozepsané položky dokladu včetně zaúčtování, informaci, kolik zbývá k úhradě v částkách bez DPH a rovněž zobrazit vazby k faktuře.Vše lze kombinovat. Takto získává uživatel dokonalý přehled v sestavě faktur o všech položkách, které jsou ve faktuře. Systém se při tisku automaticky přizpůsobí počtu položek na faktuře. Všechny položky faktury jsou zobrazeny v rozšířeném poli, které lze výškově nastavit a v jednotlivých polích listovat kurzorem.


Výběr dokladové řady „Vydaných faktur“


Vstupem do modulu se objeví výběr z dokladových řad vydaných faktur (v případě, že je definováno více než jedna dokladová řada). Zvolením dané řady vydaných faktur se bude při pořizování nové faktury automatizovaně nabízet číselná řada variabilního symbolu dle strukturálního nastavení v modulu "Osnova, Doklady - Dokladové řady“.

Současně s výběrem dokladové řady faktur lze zvolit způsob zobrazování faktur. Volbou Doklad se zobrazí poslední faktura v řadě, volbou Seznam se zobrazí seznam faktur s kurzorem na poslední faktuře v řadě. Způsob zobrazení lze přednastavit pro každého uživatele zvlášť ve "Správce - Předvolby – Uživatelské - Pracovní plocha, Usnadnění - Předvolený způsob zobrazení pořizovacích dokladů (faktury, výdejky,…)“. V tomto nastavování lze také předvolit U výběru období nabízet volbu: <všechny roky>. Touto volbou budete samozřejmě dále pořizovat faktury do účetního období dle Předvoleb Uživatelských, ale současně si můžete prohlížet/tisknout faktury i z jiných let. Bez nastavení této volby, tj. U výběru období se nebude nabízet volba: <všechny roky>, pak budete moci pracovat jen s rokem nastaveným v Předvolbách Uživatelských. Toto je podmíněno tím, že nebude zaškrtnuta volby Zobrazovat všechny dokladové řady najednou v modulu „Vydané faktury/Zál. listy“ ve „Správce - Předvolby – Omezující - Odběratelé“.

 Pokud má uživatel definováno více než jednu dokladovou řadu, bude se mu automaticky zobrazovat pouze jedna dokladová řada, tedy především při zobrazení seznamu faktur. Pokud bude potřeba zobrazovat více dokladových řad, je nutné tuto volbu povolit ve "Správce – Předvolby - Omezující - Zobrazovat všechny dokladové řady najednou“.


  • No labels