PREMIER system umožňuje pořízené vydané faktury ihned zaúčtovat, tzn. automaticky přenést do účetního deníku, resp. dokladové řady. Podmínkou automatizovaného zaúčtování faktury je zadání příslušného účtu (předkontace) u každé položky faktury na straně DAL, ale také je nutné mít vyplněný účet na straně MD (pohl. účet). Takto pořízená faktura automaticky vstoupí do deníku a je zaúčtována.

Pokud se byť jen u jedné položky účetní předpis nezadá, program při ukládání hlásí, že tato faktura nebude zaúčtována, nýbrž pouze evidována.

Tato faktura pak zůstává pouze v operativní evidenci, aniž by byla přenesena do deníku, tzn., že objem pohledávek (v knize pohledávek) je o částku této faktury vyšší než zůstatek na příslušném saldokontním účtu 311… v účetnictví. 

Poznámka

Nezaúčtované faktury lze později změnit (F4) a zaúčtovat tím způsobem, že jim bude dodatečně doplněna předkontace např. hlavním účetním.

Tyto rozdíly mohou vzniknout z více důvodů, proto pro sledování těchto rozdílů slouží funkce "Kontrola konzistence", která uživateli nabídne všechny nesrovnalosti v saldokontu faktur (tedy i kontinuitu). Tato funkce se nachází v záložce „Účetnictví - Daňová kancelář - DPH - kontrola konzistence VF, PF“, nebo v „Účetnictví - Deník - horní menu Deník – kontrola konzistence VF, PF“.

 

Nezaúčtované faktury nejsou zařazené ani do DPH.  Vzhledem k automatizovanému účtování přijatých a vydaných faktur je nutné jednoduchým způsobem kontrolovat kontinuitu mezi evidováním a účtováním faktur, tzn. kontrolu objemu faktur v evidenci a v účetnictví a jejich provázanosti na úhrady. V saldokontu mohou z různých důvodů vzniknout rozdíly, které tento modul automaticky zachytí a nabídne uživateli seznam nedostatků mezi evidencí faktur a účetnictvím.

  • nesouhlasné položky ve fakturách - toto hlášení upozorňuje, že v deníku je jiný počet položek než ve faktuře. Tato chyba může vzniknout porušením zásady „měnit, opravovat a mazat mohu pouze ve fakturách, nikoli v deníku“. Díky této funkci snadno zjistíme, že nějaká položka byla v deníku omylem smazána.
  • nevypárované přímé zápisy - toto hlášení souvisí s účty nastavenými jako „automatický účet pohledávek a závazků“ (viz účtová osnova). V tomto případě program kontroluje, zda na doklady o úhradě (kde je rozvahový účet s výše uvedeným nastavením) existuje faktura. Z toho vyplývá, že jde o úhrady, jež nejsou provázány na faktury; jsou to tedy především osamělé zápisy (bez automatické vazby) na účtech 311xxx a 321xxx.
  • nezaúčtované faktury - má největší význam pro kontrolu DPH, tzn. faktury, které program zde zobrazí, nejsou zaúčtovány, tudíž nejsou ani začleněny do přiznání k DPH. Stačí pouze najít tyto faktury v seznamu a doplnit v nich chybějící předkontaci.
  • bludné zápisy v deníku - mohou vzniknout při havárii programu, stačí je pouze smazat.
  • rozdíl mezi deníkem a fakturou - jde o stejnou problematiku jako v případě „Nesouhlasné položky ve fakturách“.
  • vypárované nesouhlasné saldoúčty - toto hlášení upozorňuje na případ, kdy vypárovaná úhrada/platba faktury má v předkontaci jiný saldokontní účet než předpis příslušné faktury, tzn., že např. platba je účtována 221xxx/311100, zatímco faktura je účtována 311200/601xxx,343xxx. V tomto případě je nutné opravit účet 311xxx buď na straně úhrady, nebo na straně faktury.
  • No labels