Pomocí nabídky v modulu "Správce - Předvolby – Globální/Uživatelské“ nastavuje uživatel níže uvedené hodnoty a parametry pro práci v modulu Vydané faktury. V záložce Odběratelé se definují údaje spojené přímo s fakturací (Splatnost, Zaokrouhlování, Úrok z prodlení/výše a způsob výpočtu). Toto nastavení je společné pro všechny odběratele, pokud nemá odběratel přímo v kartě zadáno jiné (viz Seznam odběratelů).Předplnění faktury  Nabídka umožňuje přeplnit standardní textové pole faktury (Hlavičku a patičku faktury, výstavce faktury, způsob dopravy ad.). Úvodní text faktury je možné definovat v délce až 480 znaků. Pokud je založeno více bankovních účtů, zápisem do dokladové zkratky (viz "Dokladové řady") se do faktury bude automaticky nabízet účet (větší prioritu má účet nastavený u jednotlivých řad vydaných faktur a nejvyšší pak nastavený účet v kartě partnera v adresáři partnerů), jehož zkratka je v tomto nastavení vyplněna. Všechny tyto údaje se automaticky dotáhnou do faktury při jejím pořízení, samozřejmě s možností změny při pořizování dokladu.


Logo ve faktuře – Do vydaných faktur lze umístit logo do záhlaví faktury, patičku i firemní razítko (s podpisem) ve formátu *.bmp, *.wmf, *.cdr, *.pcx. Za pomocí standardní kombinace kláves pro kopírování ve Windows Ctrl + C (kopírování) a Ctrl + V (vložit) lze přenést obrázek či logo z jiné aplikace Windows. Nejdříve je nutné kliknout myší na uvedené místo a potom vložit obrázek. Více zde.


Slevy – V modulu "Vydané faktury" má uživatel možnost poskytování slev pro odběratele. V této nabídce lze předvolit způsob účtování a výši slevy (%), samozřejmě s možností aktuální změny na faktuře.

Způsob automatického účtování slev lze nastavit třemi způsoby:

  • Program navrhne účt. předpis slevy dle největších položek faktury, tzn. že převezme jejich úč. předpis.
  • Program navrhne účt. předpis podle první položky.
  • Uživatel si pro slevu nastaví svůj individuální účetní předpis.

 Sleva se pořizuje v editačním okně pořizování položky (viz Pořízení faktury ručně krok 4) kombinací kláves Ctrl + S.

Poznámka

Tyto předvolby lze také nastavit v Předvolbách Uživatelských, a to individuálně pro jednotlivé uživatele.

  • No labels