Zde se v modulu CRM/Pošta přiřazují veškeré zápisy, které souvisí s daným partnerem a jsou zde řazeny chronologicky. Uživatel tak může sledovat veškerý seznam CRM záznamů s celou historií k danému partnerovi.

Podrobnosti ohledně zadávání dat do modulu CRM se dozvíte v kapitole "CRM/Pošta".

Automatické zaznamenávání odeslané pošty

Pokud uživatel prostřednictvím tisku v Adresáři partnerů tiskne cokoliv (kromě seznamu), např. pro skupinu obchodních partnerů, program automaticky vyzve k zaznamenání pošty. Tzn., že pokud se dvaceti partnerům pošlou dopisy, na něž se štítky vytiskly, může uživatel po tisku jednoduchým způsobem vybrat text(y) z číselníku pošty a program ke každému partnerovi sám vyplní odeslanou poštu pro dané datum.

  • No labels