Tato záložka nabízí textové pole, kde si uživatelé mohou k partnerovi pořizovat nejrůznější údaje. Program zaznamenává, který uživatel a kdy naposledy do externího textu provedl zápis. 

K poznámce v adresáři partnerů byly doplněny dvě nové funkce a to "Tisk poznámky" a "Zobrazit na celou obrazovku".

"Tisk poznámky" umožní celou poznámku vytisknout či exportovat do známých formátů.

Funkce "Zobrazit na celou obrazovku" usnadní prohlížení a vyhledávání v textu, jelikož poznámku zvětší na celou obrazovku.


  • No labels