V tomto modulu lze zapisovat další adresy (dodací, korespondenční či fakturační adresy partnera) a bankovní účty vyjma toho, jež je uveden v první záložce "Obecné“. Také lze zde přidávat další kontaktní osoby.


Dodací adresa – tato adresa má tento status pouhým vyplněním další adresy bez jakéhokoliv dalšího označení. Výběr z hlavní nebo dodacích adres se nabízí při tvorbě dokladů a tato adresa automaticky vstupuje ve faktuře do pole odběratel, přičemž ve faktuře se nabízí speciální pole „fakturační údaje“, kde je umístěna hlavní fakturační adresa. Je to pro účely zabalení faktury do „okénkové obálky“ a zaslání faktury na dodací adresu.

Korespondenční adresa  – Pokud se adresa označí jako korespondenční, program při tvorbě faktury nabídne jako dodací adresu kromě základní fakturační adresy také tuto korespondenční adresu. Po výběru korespondenční adresy program tuto adresu doplní do pole „Příjemce“ (např. ve faktuře). Tato se pak bude nabízet při hromadné korespondenci (tisk obálek, štítků) místo základní fakturační adresy.

Fakturační adresa – Pokud se adresa označí jako fakturační, program při vystavování faktury automaticky nabídne výběr z těchto adres a uživatel sám zvolí, která adresa se umístí do pole „Odběratel“ na faktuře.

Jiné bankovní spojení - pokud má partner více bankovních účtů, tyto se zde nastaví bez zaškrtávání voleb Tato adresa je fakturační/korespondenční.

Zákaznická čísla / EAN kódy - jednotlivým pobočkám (dodacím adresám) lze přidělovat individuální Zákaznická čísla / EAN kódy.


Další kontaktní osoby - možnost zadat kontaktní údaje osob zpracovávané dodací adresy.


V kontaktních osobách má navíc uživatel k dispozici libovolně definovatelné uživatelské předvolby. Ty se definují ve "Správci - Předvolby - Globální - Odběratelé - Adresář partnerů - Uživatelské údaje v kontaktních osobách".


  • No labels