Pro vyhledání příslušného partnera ze seznamu lze použít dva způsoby:

Pomocí aktivního okna Zkratka:

Ihned při vstupu do modulu "Seznam partnerů“ skočí kurzor na pole "Zkratka“. Toto pole je stále aktivní, díky čemuž lze kdykoliv napsat jakýkoliv výraz pro hledání (nemusí to být jen počátek, lze i hledat např. dle  druhého  slova v názvu firmy). Program automaticky nabídne všechny možnosti, které vyhovují zadanému kritériu. Výhodou je, že není třeba zbytečně používat klávesu "F7“, pak zadat výraz a potvrdit. Je třeba pochopit, že vepsáním výrazu do pole Zkratka se bez použití klávesy ("F4 - změnit") nepřepíše zkratka partnera, toto okno slouží pro vyhledávání.


Vyhledávání dle kombinace kláves CTRL + F (nebo dolní menu)

Tento způsob vyhledává pouze dle počátečních znaků, tzn., že zadané znaky musí přesně odpovídat počátečním znakům hledané položky. Toto vyhledávání umožňuje výběr jednoho z kritérií, podle kterého lze hledat. Po jeho zadání se podle něho seznam setřídí.

Výběr lze provést podle následujících kritérií:

  • Zkratka
  • Název
  • Místo
  • IČO
  • DIČ
  • Číslo hlavního bankovního účtu


  • No labels