Kontrola konzistence

Tato funkce slouží ke kontrole zmatků v databázi partnerů a ke slučování partnerů, kteří jsou uvedeni v databázi, a těch, kteří jsou pouze ručně vepsaní na příslušné řádky ve faktuře, tj. partner není vybrán z databáze – tento doklad není napárován na tohoto partnera. V těchto případech pak dochází k tomu, že v přehledu o odběrateli/dodavateli se zobrazí pouze některé faktury (můžou to být i jiné doklady), tj. ty, které jsou navázány na partnera vyhledáním přes zkratku ze seznamu partnerů uložených v databázi. Tato nabídka tak slouží pro zpětné sloučení těchto případů, jakožto i ke sloučení pouze v databázi oddělených partnerů. Např. je-li partner omylem zapsaný 2 x, pak jednoho smažeme a touto funkcí připojíme doklady původně navázané ke smazanému partnerovi k partnerovi nesmazanému.

Automaticky hromadně vygenerovat zákaznické EAN kódy

Tato funkce nabízí generaci EAN kódů podle zkratky, a to buď u Odběratelů s nevyplněným kódem, nebo u Všech odběratelů (stávající kódy se přepíší). Podle těchto kódů se dá partner doplňovat do veškerých dokladů (např. faktury, výdejky, …).

Porovnání s Obchodním rejstříkem    

Touto volbou se program PREMIER připojí k Obchodnímu rejstříku a zkontroluje data v adresáři s daty v OR. Porovnávat lze: Všechny obchodní partnery, Pouze všechny odběratele, Pouze aktuálního partnera. Po kontrole si lze označit partnery, které chceme nechat opravit, a zvolíme Uložit - viz Porovnání s OR.

Import údajů z MS EXCEL

Tato funkce (horní menu Seznam – Import údajů z XLS) slouží k automatickému nahrávání údajů z formátu *.xls. Způsob použití této funkce je podrobně popsán v modulu "Skladové hospodářství - Skladové karty - Import údajů z xls“.  • No labels