Jedná se o návrhář managerských sestav, jehož variabilita a jednoduchost je tak komfortní, že jej mohou tvořit běžní uživatelé, bez jakékoliv znalosti programování. Nyní si každý může vytvořit finanční výkazy dle vlastních potřeb a požadavků. Více v kapitole "Nástavby - Definovatelné výkazy".


  • No labels