1 Exporty sestav a dokladů (tiskových formulářů) do formátů xls, pdf, doc, html

Program svými nadstandardními funkcemi umožňuje většinu výstupů exportovat do jiného formátu, ve většině případů najde využití u uživatelů především export do Excelu, kde lze provádět jakékoliv změny bez rizika narušení dat.

Nově od verze X6.3  tisk a export dokladů z programu PREMIER system včetně externích příloh ve formátu pdf, doc, docx, xsl, xslx, které jsou k dokladu připojeny vazbou.


Na této stránce najdete:


Postup pro export do xls (datový export)  

V nabídce tisku se nachází ikona Export, kterou zvolíme kliknutím myší.

Údaje:

Výstupní soubor - zde se definuje cesta, kde bude vytvořený soubor uložen.

Formát - dále zvolíme formát, do kterého se sestava uloží.

Zakódovat heslem - pomocí této volby lze výstupní soubor zakódovat heslem. Soubor pak bude při otevření vyžadovat heslo. 

Tip

Heslo pro zakódování dokumentů lze trvale navolit ve "Správci - Předvolbách - Uživatelských - Volby pro síť/tisk/export".

Seznam údajů - položky sestavy. Každé slovo představuje určitý parametr databáze (sloupec). Tlačítky Přidat, Odstranit, Přidat vše a Odstranit vše vybíráme položky, které chceme exportovat do souboru.

Uložit nastavení a Načíst nastavení - pro opakující se exporty lze využít uložení výběru údajů do paměti.

Odeslat kopii na e-mail - pokud chceme požadovaný export poslat e-mailem, zaškrtneme tuto volbu  a napíšeme e-mailovou adresu (k dispozici je i kopie a skrytá kopie). Po kliknutí na tlačítko OK se soubor vytvoří a současně se otevře nová poštovní zpráva, ve které již bude připojena příloha s exportovaným souborem. Můžeme ještě doplnit text zprávy a dát „Odeslat“.

Tip

Odesílání do kopie nebo skryté kopie lze i trvale předvolit ve "Správci - Předvolby Uživatelské - Volby pro síť, tisk, export". 

Při exportu otevřít dokument - pokud je tato volba povolena, pak se při exportu dokument otevře.


Postup pro export do pdf, doc a html

Exportovat lze všechny tiskové formuláře a to do HTML, PDF nebo DOC souboru. Funkce pro jejich generování se nachází v nabídce tisku, podobně jako funkce pro export do MS Excel. 

Údaje:

Výstupní soubor - zde se definuje cesta, kde bude vytvořený soubor uložen.

Formát - dále zvolíme formát, do kterého se sestava uloží.

Zakódovat heslem - pomocí této volby lze výstupní soubor zakódovat heslem. Soubor pak bude při otevření vyžadovat heslo. 

Elektronicky podepsat - pokud chceme dokument elektronicky podepsat, odškrtneme tuto volbu, viz elektronický podpis.

Připojit přílohy - pomocí této volby lze spolu s dokumentem vytisknout či vyexportovat také přílohy, které jsou k dokumentu svázány vazbou (viz níže).

Odeslat kopii na e-mail - pokud chceme požadovaný export poslat e-mailem.

Při exportu otevřít dokument - pokud je tato volba povolena, pak se při exportu dokument otevře.2 Hromadné rozesílání exportovaných dokladů

Funkce „Hromadné rozeslání“ je nástroj, který umožňuje hromadně rozesílat doklady všem svým partnerům najednou. Rozeslat nelze jeden doklad, ale vždy v rozmezí čísla např. faktur a data nebo dle výběru.

Po upřesnění výběru (rozmezí čísel nebo data) se zobrazí se seznam vybraných dokladů, a pokud u partnerů jsou definovány e-mailové adresy, bude program rozesílat tyto doklady na tyto adresy. Pokud nejsou definovány žádné e-mailové adresy, lze je definovat při rozesílání dokladů.

Pokud jsou již e-maily definovány je možné doklady rozeslat – potvrdit výběr tlačítkem OK (F2).


3 Tisku a export dokladů včetně externích příloh

Od verze X6.3 je možno tisknout a exportovat doklady včetně externích příloh ve formátu pdf, doc, docx, xsl, xslx, které jsou k dokladu připojeny vazbou. Požadované přílohy je tedy nutné mít k dokladu připojeny vazbou.

V dialogu tisku a exportu dokladu se k dispozici volba "Včetně příloh".

Vedle této volby se nachází tlačítko "...", které uživateli umožní upřesnit výběr ze svázaných dokumentů. U každého dokumentu lze vidět jaký uživatel a kdy vazbu vytvořil.

Před samotným tiskem se uživateli zobrazí nové okno náhledu na dokument, kde lze dokument např. přiblížit nebo upravit nastavení tiskárny.

Při exportu dokladu z programu včetně příloh dojde ke sloučení dokumentů včetně základního dokladu do jednoho pdf souboru. Při exportu dokumentu včetně příloh MS Word a Excel se tyto přílohy automaticky převedou do pdf a rovněž se připojí k exportovanému dokumentu. Takto vytvořený pdf soubor lze rovnou odeslat na e-mail. Pro odesílání e-mailem je předvoleno, aby se dokumenty neslučovaly. Email tak bude mít více příloh.


4 Přednastavení způsobu předávání dokladů

Na kartě partnera v adresáři partnerů lze přednastavit způsob předávání jednotlivých typů dokladů a to tisk dokladu, poslání e-mailem nebo export do EDI formátu. Toto se nastavuje v adresáři u vybraného partnera v záložce Individuální - Vázané sestavy/Předání.

Tip

Pokud chcete pro všechny sestavy nastavit stejný způsob předání typu tisk nebo e-mail, pak lze využít dole voleb "Vše tisk" nebo "Vše E-mail".

Při tisku/exportu takto nastavených dokladů pak program PREMIER zvýrazní předvolený způsob předání.

Funkci lze využít i u hromadných akcí jako je hromadné rozeslání nebo hromadný výběr pro tisk. V dialogu je vyznačen taktéž způsob předávání dokladů. Zde je možno např. využívat smartfiltry pro hromadné označení pro tisk nebo export.

  • No labels