Novinka, kterou přinesla verze X6, jsou tzv. „příznaky“ (resp. položky pro zpracování). Tyto příznaky slouží uživatelům ke snadnému označení dokladů a položek napříč všemi moduly. Jedná se o nového pomocníka v programu, jehož úkolem je vizuálně uživateli označit položku kdekoli v programu. Příznaky jsme viditelné z hlavního menu a po kliknutím na znak příznaku se uživatel ihned vnoří na označené místo. Příznaky lze tvořit jak ručně, tak novými nástroji v programu, které příznaky vygenerují automaticky.

Na této stránce najdete:Hlavní funkce

 • snadné vizuální označení položek napříč programem,
 • vkládání komentářů k položkám,
 • viditelné na základní obrazovce i v unigridu,
 • filtrování a rychlý tisk pomocí příznaků,
 • automatické akce (auditor, nové objednávky z e-shopu),
 • automatická tvorba,
 • skok z hlavní obrazovky,
 • trvalé a dočasné.

Jak je vidět na obrázku, u každého modulu jsou na hlavní obrazovce zobrazeny až tři příznaky aktivní na tlačítko myši. Jakmile je jich více, objeví se u příznaku číslo, které značí, kolik příznaků se v modulu nachází. Po kliknutí na toto číslo má uživatel k dispozici jejich podrobný seznam. Tento seznam lze klasicky dále upravovat, exportovat nebo tisknout.Vložení příznaku

Uživatel má k dispozici dva typy příznaků a to trvalé a dočasné.  Každou položku je možno označit jedním příznakem.

1 Trvalé příznaky

Trvalé příznaky lze vytvořit všude v programu, kde se v levém horním rohu nachází znak příznaku (viz obrázek).  


Po kliknutí na příznak se zobrazí nabídka. Každý uživatel má k dispozici 4 druhy příznaků,které jsou barevně rozlišeny. Pomocí tlačítka "Komentář" lze k příznaku vložit libovolný komentář. Tento komentář je viditelných také v unigridu. Chce-li uživatel příznak zrušit může použít "Vyřízeno" nebo "Vymazat příznak" U každého příznaku má uživatel možnost jej "Zobrazit/skrýt v seznamu" (unigirudu).


Příznaky jsou viditelné pouze tomu uživateli, který je vytvořil. Pomocí volby "Předat jinému uživateli"  jej může uživatel předat jinému uživateli.

Kliknutím na tuto volbu se uživateli zobrazí seznam uživatelu. Výběrem označí, kterému/kterým uživatelům chceme příznak předat. Následně se objeví způsob předání příznaku, kde má uživatel dvě varianty:

 • Spřažený příznak - To znamená, že pokud provede změny některý z uživatelů, provedou se změny u všech přidělených uživatelů.
 • Nezávislá kopie příznaku - Pokud uživatelé provedou změny, tak se tyto změny neprojeví u ostatních uživatelů.


V případě spřaženého příznaku se u příznaku v levém horním rohu objeví znak (viz obrázek), ten uživatele informuje o tom, že se jedná o tzv. příznak sdílený.


Taktéž lze příznaky vytvářet v unigridu, kliknutím na "zešedivělý" znak příznaku. Dalším kliknutím lze změnit stav příznaku na "Vyřízeno" nebo dalším kliknutím jej "Smazat".

2 Dočasné příznaky

Dočasné příznaky a komentáře lze vytvářet ve všech přehledech. Slouží hlavně jako pomocník při dočasnému označení položek napřiklad při tisku nebo filtrování.

Filtrování se provádí klasickým způsobem a jak je vidět na obrázku filtrovat lze podle trvalých i dočasných příznaků, taktéž přiznaky se statusem vyřízeno a také položky bez příznaku.

O filtování pomocí "Smart filtrů" se dozvíte více zde.Příznaky jsou dále napříč programem využívány při automatických akcích jako je Auditor, Automatický import objednávek z e-shopu, při synchronizaci dat s aplikací Premier Air atd. Nastavení

Nastavení pro příznaky se nachází ve Správci – Předvolby - Uživatelské - Obecné – Pracovní plocha, Usnadnění – Práce s doklady / seznamy.

Zde je volba, která zakáže používání příznaků a volba, která zakáže zobrazovat příznaky v unigridech.

 • No labels