Nalepovací poznámky

Program nabízí tvorbu tzv. „nalepovacích poznámek“, které plní funkce upozornění nedodělaných úkolů, připomenutí kontaktů s partnery či např. poznámky k opravným dokladům či partnerům, využití je neomezené.

Funkce nalepovací poznámky

Nalepovací poznámky lze vkládat na základní obrazovce, ve všech agendách či v jakýchkoliv dokladech pomocí stisku pravého tlačítka myši. Mohou být tedy vázány i ke konkrétním dokladům. 


Další kapitoly:Na této stránce najdete:


Rozdíl mezi nalepovací poznámkou a příznakem

Nalepovací poznámka:

 • neomezený počet k dokladu,
 • rozdělovník (spřažený),
 • úkolování,
 • skok z osobní složky,
 • archív poznámek.


Příznak (položka pro zpracování):

 • jeden k dokladu,
 • přehlednější v seznamech,
 • rozdělovník (spražený, nezávislý),
 • komentáře,
 • možnost filtrování,
 • rychlá sestava nebo XLS s komentářem,
 • automatické akce,
 • automatická tvorba,
 • skok z hlavní obrazovky,
 • trvalé a dočasné v dokladech,
 • dočasné v přehledech.

Poznámek může být neomezené množství, mohou mít libovolnou pozici (uchycení myší a přetažením na jiné místo) i rozměr (uchycení myši kdykoliv po obvodu - objeví se šipka a natažením).

U každé poznámky je také vidět, kdo je autorem této poznámky.

Nalepovací poznámce lze i snadno změnit barvu.

Každé nalepovací poznámce lze nastavit práva, kdo tuto poznámku může vidět nebo komu je určena.

Poznámku lze uzavřít křížkem. Po kliknutí na křížek se program zeptá, zda má poznámku:

 • skrýt a uchovat v archivu poznámek – poznámka zmizí z obrazovky a uloží se do archivu poznámek.
 • vymazat – poznámku může mazat jen ten, kdo ji vytvářel. Nově může poznámku odstranit SUPERVISOR nebo uživatel, který má toto povoleno v omezujících předvolbách, viz. dále.
 • označit jako splněné – poznámka zezelená, ale na obrazovce dál zůstane.

Archív poznámek

Archív nalepovacích poznámek slouží k práci s poznámkami daného uživateli. Tlačítko "Archív" se nachází v osobní složceK dispozici jsou zde funkce pro hromadné změny statusů nebo vymazání poznámek. Vymazat lze poznámky několikati způsoby (viz obr.). Pouze SUPERVISOR má oprávnění vidět či mazat poznámky jiných uživatelů pomocí nové volby "Zobrazit poznámky všech uživatelů". Takto je pak možno promazávat (např. poznámky bývalých zaměstnanců). Pokud uživateli toto chcete také umožnit, pak ve "Správci - Předvolbách -  Omezující předvolby" přibylo povolení: "Umožnit v archívu nalepovacích poznámek zobrazovat i mazat poznámky jiných uživatelů" .


Úkoly

Z nalepovací poznámky lze nově vytvořit sledovaný úkol pro vybrané uživatele. Úkol se z poznámky stane pomocí volby "Poznámku zadat jako úkol“ lze u něj nastavit i prioritu a termín splnění.. Úkol je následně součástí notifikace.
Změnou poznámky na úkol se aktivuje záložka "Upozornění", kde se nastaví způsob upozornění uživatelů a případně upomínky.

Úkol se objeví zvoleným uživatelům přímo na hlavní obrazovce.

Funkce úkolů

 • možnost volby termínu splnění s novými časovými předvolbami (ihned, dnes apod.),
 • oboustrannou kontrolu s možností zaslání upozornění a to jak řešiteli, tak zadavateli či skupině uživatelů,
 • systém upozorňování na rozdělený úkol prostřednictvím vnitřní zprávy nebo notifikačního emailu,
 • seznam úkolů dostupný v osobní složce (odkaz "Notifikace"), zde uživatel vidí přidělené úkoly i úkoly, které někomu přidělil, pomocí tlačítka ">" lze přeskočit přímo na úkol,
 • možnost měnit operativně status úkolu v notifikaci,
 • pro vyšší přehlednost je možnost volby barvy poznámky při její definici. Stejnou barvu má následně i příslušný řádek v seznamu poznámek (viz výše).
 • úkoly všech jednotek jsou přímo dostupné přímo z hlavní obrazovky.Mimo nalepovacích poznámek má uživatel k dispozici od verze X6 také ještě "příznaky" rep. položky pro zpracování.

 • No labels