Kalendář dokladů v sobě zahrnuje časový přehled nad všemi Vámi přístupnými doklady. Vaše práce je tímto výrazně umocněna a zpřehledněna.

 

Záleží na uživateli, co bude chtít v kalendáři sledovat. Nabízí se kontakty z modernizovaného modulu Pošta/CRM (modul lze využít k plánování schůzek, řešení reklamací atd.), termíny objednávek, procesy zakázek, splatnosti neuhrazených faktur, atd. Dále je možné sledování narozenin zaměstnanců, úkoly z kalendáře osobní složky nebo daňový kalendář. Vše je samozřejmě interaktivní, tj. že se můžete vnořovat do detailů, popř. se z kalendáře přepínat na konkrétní doklad.


Kalendář

Nejde o obyčejný kalendář známý např. z mobilních telefonů. Je zde navíc sdílený kalendář, tzn. že můžete plánovat úkoly pro Vaše podřízené, nebo naopak avizovat např. Vaši služební cestu nadřízenému. Dále je kalendář propojen s procesy zakázek.

  • No labels