Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomocí tohoto vysoce výkonného nástroje lze exportovat jakýkoliv dokument(y) do libovolných formátů (pdf, doc, html, jpg, odt, tiff, xps), ať jednotlivě nebo sloučené v jednom výstupním souboru, nebo zaslat e-mailem.

Výhody:

  • Možnost pozdějších tisků jakýchkoliv dokumentů (využití především u větších firem kde uživatelé sdílejí tiskárnu nebo při výpadku tiskárny, když dojde toner, apod.).
  • Možnost slučování sestav (např. aktiva a pasiva s výkazem zisků a přílohy k závěrce, dále generace do jednoho pdf a zaslání na soud do sbírky listin).
  • Snadný export a hromadná korespondence (odesílání mailem více sestav najednou).
  • Lepší náhledy s možností dohledávání v sestavě.
  • Možnost sdílení sestav s jinými uživateli (např. hlavní účetní připraví nějaké podklady a označí sdílení s managementem).
  • Lze využít i jako elektronickou archivaci.
  • Sestavy lze libovolně přejmenovávat.
  • Sestavy nebo skupiny lze jednoduše ukládat a přenášet na vzdálená PC nebo do archívu.
  • U exportů nově přibyla možnost formátu XPS (XML paper specification), dále možnost zakódování souborů PDF a možnost automatické komprese do ZIP souboru.

 

Postup

Po kliknutí na tlačítko Tiskárny u libovolného dokladu/sestavy zvolte Export. Zde přibyla ke stávajícím záložkám ‚Datový export‘ a ‚Grafický export‘ nová záložka ‚Zásobník sestav‘. V této nové záložce lze měnit informační údaje exportovaného dokladu/sestavy a po kliknutí na OK se doklad uloží do Zásobníku sestav. Zásobník lze vyvolat z horní lišty nebo základní obrazovky.
V Zásobníku lze sestavy tisknout jednotlivě nebo hromadně, sloučit do jednoho dokumentu libovolného formátu, exportovat jednotlivé nebo sloučené dokumenty do různých formátů, případně odeslat e-mailem.

  • No labels