Tato funkce najde uplatnění především u síťových aplikací. Umožní pohodlnou komunikaci mezi uživateli, kteří jsou i nejsou zrovna přihlášení do systému PREMIER. Ve spojení s jinými moduly (Procesní zakázky, Objednávky, Poptávky) umožní efektivní automatické upozorňování na termíny. Odesílané zprávy jsou doručeny adresátovi ihned a dokud si jej nepřečtou, jsou přerušeni v práci.

Kliknutím na ikonu "Interní sdělení" případně na "Napsat zprávu" se uživateli zobrazí seznam uživatelů, kterým je možné napsat zprávu.

U každého uživatele je informace, zde je "Aktivní" či ne. Pokud je žádoucí vidět v seznamu pouze aktivní, lze použít volbu "Zobrazit pouze aktivní".

Volbou "Označit/Zrušit všechny aktivní" lze poslat zprávu všem aktivním uživatelům.

"Blokovat spouštění systému PREMIER" - zablokuje nežádoucí spuštění programu. 

"Odpojit" - tato volba odpojí ze systému označeného uživatele.

Tip

Nově je možné nastavit ve  "Správci - Předvolby - Globální - Pracovní plocha, Usnadnění - Ostatní" - dobu nečinnosti, po které bude uživatel pracující v síti automaticky odpojen.


"Odeslat zprávu" - aktivuje dialog pro napsání zprávy vybraným uživatelům.

"Zaslat potvrzení o přečtení" - odesílat obdrží po přečtení zprávy příjemcem potvrzení.

"Odeslat zprávu" - zpráva (s max 480 znaky) se odešle.


Veškeré interní zprávy je pak možné vidět v osobní složce "Zprávy"

Po otevření zpráv jsou k dispozici všechny zprávy daného uživatele. 

K dispozici jsou zde klasické komunikační funkce jako:

  • Odpovědět
  • Nová zpráva
  • Přeposlat

Volbou "Tiskárna" lze interní sdělení vytisknout či exportovat.

"Barevně označit" - touto volbou lze barevně zvýraznit vybraná řádek (zprávu).

"Zobrazit pouze nepřečtené" - v seznamu všech zpráv zobrazí pouze ty, které jsou nepřečtené.
  • No labels