Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vizuální knihovny pro grafy

Pro jakoukoli funkci a práci s grafy je nutné nainstalovat „Vizuální a podpůrné knihovny“. Ty může instalovat pouze „Administrátor“. Instalaci vizuálních knihoven je možné provádět i ve spuštěném IS PREMIER. V modulu správce jsou „Podpůrné funkce“ kde lze spustit instalaci podpůrných knihoven.Po úspěšné instalaci vizuálních knihoven lze pracovat v IS PREMIER s grafy. 

Tímto nástrojem může uživatel vytvářet libovolné mezisoučty v jakémkoliv přehledu. Např. požadujeme přehled faktur seřazených dle odběratele, v rámci odběratele součty za jednotlivé měsíce a celkový součet za odběratele. V tomto případě vybereme v 1. úrovni Odběratele a ve 2. úrovni Měsíc (datum uskutečnění). Pokud se „Odběratele a Měsíc“ (datum usk.) zadají pouze v 1. úrovni, budou v sestavě jen součty za odběratele a současně za měsíc.


 


Tímto nástrojem lze rovněž zobrazit k vytvořenému mezisoučtu i graf (sloupcový, spojnicový, výsečový), který se zobrazí pod zvoleným mezisoučtem

  • No labels