Je to výkonné výstupní okno. Směřují do něj veškeré dotazy (např. kniha pohledávek, přehled prodejů,…), ale i práce na databázích (deník, skladové karty,…). Tato funkce se neustále vyvíjí a její modernizace se projeví prakticky ihned ve všech modulech systému PREMIER. Nyní obsahuje užitečné prvky jako strukturované zobrazení, pohledy, uživatelské filtry, tvorbu mezisoučtů a grafů nebo řazení dle jakéhokoliv sloupce (kliknutím myši na název sloupce vzestupně, druhým kliknutím sestupně). Současně lze zobrazený přehled/seznam kopírovat do schránky (a následně vložit do jakéhokoliv dokumentu) nebo vytisknout pomocí Rychlé tiskové sestavy.Smart Filtry (chytré filtry v unigridech)

V programu premier jsou pro usnadnění a zefektivnění práce nově k dispozici tzv. smart filtry. Ty se nachází nad hlavičkami sloupců v unigridech v celém programu PREMIER. Mezi základní vlastnosti patří:

  • Jednoduché zadání filtru (zadáním vzorce nebo rychlým zaškrtnutím nabídnutého seznamu).


  • Možnost volby mezi filtrací nebo podbarvením údajů vyhovujícím filtru  • Možnost filtrovat i dle relačních údajů (tam, kde je např. odběratel, lze zadat filtr na jakýkoliv údaj z karty partnera, např. obchodní zástupce, identifikátor, stát,...). Totéž platí i např. u čísla zakázky, skladové karty...  • Možnost ukládání / načtení nadefinovaného filtru (vpravo v liště filtru je ikonka diskety).
  • Kooperace s grafy a rychlou tiskovou sestavou...


Do přehledů a sestav je implementována  funkce „Unigrid – Smartsuma“. Pomocí niž lze snadno sumovat dle zvoleného sloupce a interaktivně sledovat detaily sumované skupiny.


  • Verze Enterprise - optimalizace pro velkoobjemové seznamy. Pokud se filtrují velkoobjemové tabulky (např. ze seznamu faktur, deníku, skladových karet,...), přichází z SQL serveru ve zlomku sekundy pouze položky vyhovující zadání.


Strukturální zobrazení

Tímto nástrojem je možné zobrazit jakýkoliv přehled/seznam podle libovolné struktury (např. zobrazení vydaných faktur po měsících – data uskutečnění). Výběrem určité struktury se tato zobrazí v levém okně a klikáním na sumarizace se v pravém okně načítají doklady spadající do příslušné sumarizace. 


Struktura závisí na vybraném přehledu/seznamu:

např. v Přehledu vydaných faktur je k dispozici zobrazení dle Dokladové řady, Čísla faktury, Odběratele, IČa, Data uskutečnění, Měsíce (data uskutečnění), Splatnosti ad., tj. údajů, které se nacházejí v hlavičce faktur, případně přidaných uživatelských údajů do přehledu/seznamu pomocí uživatelského pohledu;

např. v Seznamu výdejek je k dispozici zobrazení dle Dokladové řady, Čísla výdejky, Data vystavení, Měsíce (data vystavení), Odběratele, ad.

  • No labels