Založení účetní jednotky

Po prvotním spuštění programu se zobrazí dialog "Výběr účetní jednotky", kde je možné snadno pracovat se seznamem účetních jednotek.

Založení účetní jednotky se provede pomocí volby "Přidat". Zde má uživatel možnost výběru z více variant:

 1. Novou účetní jednotku - prázdná jednotka, kterou lze následně nastavit jako daňovou evidenci případně účetnictví.
 2. Ukázková firma: Účetnictví - založí se firma, která obsahuje jak nastavení, tak některá data pro ukázku v podvojném účetnictví.
 3. Ukázková firma: JÚ/daňová evidence - založí se firma, která obsahuje jak nastavení, tak některá data pro ukázku v daňové evidenci.
 4. Nultá účetní jednotka (vzorová) - více zde.
 5. Novou jednotku s předvyplněnými údaji nulté/vzorové jednotky - více zde.

Zakládat účetní jednotky můžu SUPERVISOR nebo uživatelé, kteří mají toto v Přístupových právech povoleno.

Založení účetní jednotky ve verzi ENTERPRISE je popsáno zde.


Na této stránce nejdete:

Kapitoly k modulu:

Nová účetní jednotka Vás po vytvoření vyzve k zadání názvu (ten lze kdykoliv editovat), který bude zde uveden v seznamu jednotek. Následně se v seznamu jednotek vytvoří. 

Pomocí volby "Upravit" lze editovat název, přiřadit zodpovědnou osobu nebo zvýraznit firmu v seznamu barvou, Firmu lze spustit pomocí volby ">" případně pomocí tl. "Vybrat"

Nastavit/Zrušit jako předvolenou - touto volbou lze vybranou jednotku (na které stojí kurzor) nastavit jako výchozí tzn. že po spuštění programu se ihned spustí vybraná jednotka (nespustí se tento dialog). Výchozí jednotka bude v seznamu podtrhnutá. Stejným tlačítkem se toto nastavení zruší.

Poznámky/jiná nastavení - zde se můžete doplnit libovolnou poznámku je jednotce. Také se zde dá jednotka barevně označit. Dne daňového nastavení je zde zobrazují termíny pro podání DPH a KH, které jsou pak vidět v seznamu. 
Pokud máte DPH případně KH podáno, lze si je zde "Označit jako splněné". V seznamu pak u této firmy termíny zezelenají. Zobrazují se zde i další informace, které se přebírají z globálního nastavení dané jednotky.

Pakliže je jednotka založené nově, pak po jejím spuštění Vás vyzve k vyplnění údajů ohledně společnost (lze načíst pomocí IČ z internetu) a k výběru zda je daná jednotka v Daňové evidenci nebo v Podvojném účetnictví.

K tomuto nastavení se lze kdykoliv vrátit ve "Správci - Předvolby Globální - Obecné".

Seznam účetních jednotek

V dialogu výběru účetní jednotky, je možné:

 • využít funkce Smart Filtru - řazení sloupců, které lze nastavit i trvale, filtrovat ad. 
 • nahoře je možné zobrazit všechny jednotky včetně neaktivní jednotky případně pouze nulté jednotky.
 • seznam barevně upozorňuje na blížící se termíny DPH, KH a DP.
 • Nově se zde zobrazují zamčené periody.
 • V posledním sloupci lze i do datové schránky dané jednotky, pokud je datová schránka nastavena v uživatelských předvolbách,

Datová schránky je možné aktualizovat hromadně.

V dialogu "Výběr účetní jednotky" je možné vidět upozorňování na nové zprávy, výstraha při blížící se exspirací hesla.

Přihlašovací ID a hesla jsou vázány na právě přihlášeného uživatele (nedochází ke kolizi s jinými uživateli).

Možnost hromadného získání informací o všech mých datových schránkách (nové zprávy, exspirace hesla…). Vhodné pro účetní firmy, které zastupují klienta.

Přílohy z datových schránek (zpravidla PDF), lze snadno otevírat přímo v programu PREMIER system bez nutnosti vstupovat na www stránky. (z obrazovky "Výběr účetní jednotky" nebo ze Správce - uživatelské předvolby)


Další volby:

Vymazat - touto volbou lze účetní  jednotku ze systému smazat.

Práva vstupu/zakládání - zde se zobrazí seznam uživatelů a k nim odpovídající práva k účetním jednotkám. Uživatel, který má na toto právo. může tyto údaje zde přímo editovat.

Statistika, hromadná funkce -  zde je možné také provádět hromadné operace:

 • Hromadný upgrade
 • Hromadný záloha - více zde.
 • Hromadný převod na verzi ENTERPRISE - více zde.
 • Podklady pro účetní kanceláře - připravujeme.Omezení pro uživatele

V praxi se často vyskytuje situace, že máme-li v systému více účetních jednotek, chceme, aby někteří uživatelé v systému, měli přístup pouze do vybraných účetních jednotek. Toto lze nastavit ve správci - přístupových právech.Popřípadě přímo v dialogu "Výběr účetní jednotky" - Práva vstupů/zakládání.


Po tomto nastavení se uživateli  při volbě účetní jednotky pro práci, zobrazí pouze povolené firmy.


 • No labels