Program je umístěn v adresáři, který mu byl zadán při instalaci (např. C:\PREMIER). Pod tímto adresářem jsou umístěny jednotlivé pomocné adresáře. Po založení účetní jednotky v systému se pod hlavním adresářem automaticky vytvoří adresář FaX, přičemž „X“ je pořadové číslo účetní jednotky, které koresponduje s číslem účetní jednotky v nabídce „Výběr účetní jednotky“. V tomto adresáři jsou pak uložena veškerá data příslušné firmy. Externí způsob zálohování pak lze provádět kopírováním příslušného adresáře na jiný disk či médium (např. USB disk, CD/DVD-R).

Při síťovém provozu nelze data umístit mimo program, tzn. mimo adresář PREMIER, kde jsou aplikační soubory

 

Založení účetní jednotky

Poklepáním na ikonu „PREMIER“ se spustí program a zobrazí se dialog pro založení účetní jednotky. Tlačítkem „Přidat“ se nabídnou tři možnosti pro založení účetní jednotky.


Novou účetní jednotku – založí se prázdná firma, do které uživatel může pořizovat data.

Ukázkovou firmu v podvojném účetnictví  program automaticky nainstaluje zkušební data (demodata), kde má uživatel možnost vyzkoušet si pořizování dokladů v účetní jednotce, kde je vše již nastaveno.

Ukázkovou firmu v JÚ/daňová evidence  nainstaluje zkušební data pro soustavu jednoduchého účetnictví (daňovou evidenci).


Smazání účetní jednotky

Smazání účetní jednotky se provádí pomocí funkce „Vymazat“ (viz obrázek výše). Z bezpečnostních důvodů ale dojde jen k optickému vymazání dat. Příslušný adresář \FAxx\ zůstává zachován, proto pro finální vymazání dat je nutné např. v průzkumníku tento adresář fyzicky smazat (Delete).

 

Při této operaci doporučujeme řádně si ověřit číslo účetní jednotky, potažmo čísla adresáře \FAxx\, aby nedošlo k vymazání jiné účetní jednotky.


Statistika, hromadné funkce (hromadná záloha, hromadný upgrade)

Statistika slouží pro zobrazení detailů o účetních jednotkách, zobrazení informací, kdy byl přidáván záznam do účetních dat a podobně. Pokud se v IS PREMIER nachází mnoho účetních jednotek např. 20 a více, doporučuje se po aktualizaci programu provést „Upgrade Databází“ ve všech těchto účetních jednotkách. Protože vstoupit do každé účetní jednotky a provést upgrade databází je velice časově náročné a uživatel (SUPERVISOR) toto provádí manuálně, lze vše provést automaticky a na jeden klik. K tomu to účelu slouží „Hromadný Upgrade“.


Více o zálohování zde


V tomto posledním dialogu lze nastavit, u kterých účetních jednotek se bude provádět upgrade. Jsou označeny znakem *


Tlačítko OK, spustí upgrade všech databází ve všech účetních jednotkách. Tato operace může trvat i několik hodin, v závisloti na rychlosti počítače a obsahu dat. I zde paltí pravidlo „Nikdo nesmí být v IS PREMIER přihlášen“. Je však nutné toto provés vždy, když se provádí aktualizace programu, která vyžaduje upgrade databází. O této skutečnosti program informuje při prvním spuštění po aktualizaci tímto dotazem


  • No labels