Přechod na nový – jiný server

Pokud v rámci své firmy přecházíte na nový, výkonnější server, kde bude provozován IS PREMIER, lze jednoduše zkopírovat stávající adresář \PREMIER\ ze starého na nový server. Doporučujeme po zkopírování adresáře na nový server do složky na rootu disku, tedy např. C:\Ekonom\Premier\, nastavit a přepsat znovu oprávnění na všechny soubory a podadresáře na nadřazeném adresáři \Ekonom\. Někdy se na serveru tato právě nezdědí. Pokud se bude na nový server přistupovat také jako terminálová služba, je nutné nainstalovat podpůrné vizuální knihovny a šifrovací algoritmy pro zasílání dat na úřady státní správy, zdravotní pojišťovny a podobně. Instalaci spustíte souborem „Setup_ocx.exe“, který je v hlavním adresáři \PREMIER\

Popřípadě přímo spustit z modulu "Správce - Podpůrné funkce - Dodatečná reinstalace vizuálních knihy, viz. obrázek níže


Další součásti a doporučení jsou shodná s kapitolou "Instalace na nový server"


Přechod na nový – jiný osobní počítač

Pokud přecházíte na nový počítač v rámci své firmy či ve Vašem osobním (domácím), než starý počítač ekologicky zlikvidujete, zkopírujte celý adresář \PREMIER\ na externí zařízení (USB disk, Flash disk a podobně). Lze pak jednoduše zase z externího zařízení nakopírovat vše na nový PC. Zachováte tím tak veškerá data, včetně nastavení, oprávnění a podobně. Na novém PC platí pak stejná pravidla, jako v odstavci výše o novém serveru. Pokud se již starý počítač nedaří ani zapnout, lze si z našeho webu stáhnout celou instalaci, která obsahuje celý IS PREMIER včetně nejnovějších aktualizací. Po instalaci do nového PC, je nutné program také zaregistrovat platnými registračními údaji. Pokud je nemáte po ruce, sdělí je Vám naši pracovníci na HotLine. Pokud se program nově nainstaluje a následně zaregistruje, je nutné vytvořit novu – prázdnou účetní jednotku, do které obnovíme zálohu, kterou máme uloženou jinde než na starém PC. Pokud jste neprováděli žádné zálohy dat nebo jsou veškeré zálohy dat na starém PC, který je ovšem již mimo provoz, obraťte se prosím na svého IT odborníka či servis počítačů. Data ve většině případů lze obnovit (placená služba). Proto výrazně doporučujeme zálohovat data a tato ukládat vždy mimo pracovní počítač.

Po přesunu celého adresáře ze starého PC na nový PC (doporučeno) je pak nutné jen spustit instalaci vizuálních knihoven - spuštění instalace lze spustit souborem "setup_ocx.exe" který se nachází v hlavním adresáři \premier\ 

Nový osobní certifikát či přechod na nový počítač se stávajícím certifikátem

Základní informace pro práci s certifikátem a odesílání dat na OSSZ, ZP a další úřady, najdete ZDE.

Pokud máme nový počítač, lze ze starého vyexportovat stávající certifikát. Exportovat je možné ve Windows: Ovládací panely – Možnosti internetu – záložka obsah. Zde je tlačítko „Certifikáty“. Vybereme náš certifikát a klikneme na tlačítko „Exportovat“. Po exportu lze tento soubor načíst jako import nového certifikátu na novém počítači.


Pokud byl na starém PC operační systém Windows XP, je nutné tento exportovaný soubor s certifikátem převést pro použití na novějších operačních systémech. Důvodem je chyba ve Windows XP, která znemožní tento exportovaný certifikát načíst do novějších Windows. Pro převod takového certifikátu slouží oficiální utilitka od První Certifikační autorita, a.s., popřípadě Vám tuto utilitku na požádání zašleme. Tento malý program převede certifikát, který lze pak použít na novém Windows. Pokud však máte originál Vašeho certifikátu, tak jak jste jej obdrželi od vydatavete, není nutný žádný export, ale přidáte do nových Windows ten původní certifikát.


Na novém PC máme již certifikát nainstalovaný a nyní ho jen načteme v IS PREMIER v modulu Správce – Předvolby uživatelské – Volby pro síť, tisk, export a pomocí tlačítka „Elektronický podpis“, kde zvolíme variantu „Načíst z centra“.

  • No labels