Po ukončení každého kroku se může zobrazit tabulka s chybou nebo více chybami. Na každé takové tabulce je vpravo nahoře vždy tlačítko "Automaticky opravit", použijeme ho.

Pokud žádná z kontrol již nevykazuje chyby, je možné provést tzv. "Re-upgrade" databází. Tento re-upgrade doporučujeme provést pokud některá z výše uvedených kontrol vykazovala chyby.

Re-upgrade může provádět jen uživatel SUPERVISOR, který když se přihlásí do systému a vstoupí do konkrétní účetní jednotky, tak přesně ve chvíli, když se na obrazovce zobrazí tento dialog.


Přesně v tuto chvíli je nutné 1x stisknout klávesu F2, zobrazí se StartUp menu SUPERVISORa


Pokud vybereme volbu číslo 4 Re-upgrade, program zkontroluje veškeré databázové soubory a v každém provede aktualizaci struktury tabulky. Celá tato akce může trvat déle, než je obvyklý vstup do jednotky. Vyčkáme však na dokončení. Program se po té spustí obvyklým způsobem. Pokud se tak stane, můžeme již bez problémů pokračovat v práci.

Po těchto kontrolách je již vše v pořádku a mohou se přihlásit také ostatní uživatelé.

Je však výhodnější se těmto problémům s výpadky proudu, výpadky serveru vyhnout nebo jim předcházet například vhodně zvoleným systémem zálohování serveru s kombinací zálohováním v IS PREMIER.

Nezapomínejme na staré, známe pravidlo: "Zálohuj tak často, jak moc máš rád(a) svá data"

  • No labels