Asi nejbezpečnější metodou je záloha kompletního adresáře \PREMIER\ na externí úložiště.

Externí úložiště může být například zálohovací zařízení, které je na síti nebo přes USB. Zálohovací zařízení vybírejte vždy takové, které má min. dva disky zapojené v tzv. RAID 1. RAID 1 je metoda kdy jsou dva fyzické disky zrcadleny jeden na druhého a v případě výpadku či poškození jednoho z nich lze bez ztráty dat vadný disk vyměnit a pokračovat dále aniž by se smazala jakákoli data. Popřípadě se informujte u Vašeho správce IT o vhodném zálohovacím zařízení. Můžeme zde zmínit například zálohovací zařízení typu NAS.


Na této stránce najdete:Na tyto zařízení NAS, které se vyrábí s jedním i více disky, můžeme ukládat nejen zálohy z IS PREMIER, ale můžeme jej využít pro zálohovaní dalších dat, např.firemní dokumenty, data z jiných systémů a podobně.


Co zálohovat

Optimální varianta je samozřejmě zálohovat kompletní server, resp. disk na serveru, na kterém je PREMIER a tyto záložní data udržovat vždy 20 dní zpět (popřípadě méně či více). Je možné pak obnovit ze zálohy jeden konkrétní dokument a podobně.

Pokud budeme zálohovat celý adresáře PREMIER, tak vybereme tuto složku celou. Pokud však prostor na zálohovacím zařízení nebude velký, je možné vybrat konkrétní adresáře, které se budou zálohovat.

Ve složce PREMIER jsou nejdůležitější níže uvedené soubory a adresáře. Toto je nutné vždy zálohovat:

  • soubory s názvem "uzivatel" (je jich celkem 5, mají různé přípony)
  • adresáře s daty účetních jednotek (adresáře s názvem FAxx, kde místo xx je číslo účetní jednotky)
  • adresář PRAVA
  • adresář IMPORT
  • adresář USER_REP


Pokud víte, že máte v adresáři PREMIER ještě i nějaké další důležité složky, tak je zahrňte do zálohování také. Výše uvedené jsou jen ty opravdu nejdůležitější a v případě havárie celého serveru je možné z těchto záloh obnovit kompletní stav programu. Samotný IS PREMIER zálohovat nemusíte. V případě havárie se nainstaluje čistá verze, kterou stáhnete z našeho webu, provede se nová registrace licence a pak je možné obnovit výše uvedené adresáře.Jakým nástrojem zálohovat

Asi nejvhodnějším nástrojem, který je zdarma a slouží pro zálohu konkrétních souborů a adresářů je program Cobian Backup, který je i v Češtině.

Samozřejmě asi nejznámějším nástrojem pro zálohování jsou nástroje Acronis, které umí zálohovat nejen složky, ale také vytvářet obrazy celých disků na serveru, udržovat starší zálohy dle nastaveného plánu, zasílat tyto zálohy ještě na další umístění a podobně. Acronis není zdarma, ale pokud myslíte zálohování vážně, zvažte investici do SW Acronis.

"Zálohujte tak často, jak moc máte rádi svá data"

  • No labels