Modul Banky lze využít k přehledné evidenci bankovních úvěrů.

Upozornění

Účtování zde uvedené jsou jen ukázka a nelze je brát jako vzory pro správné účtování. Účty si nastavte dle vlastní potřeby!!!

Níže uvádíme ukázku účtování úvěru se splátkovým kalendářem pomocí bankovního účtu:

 1. Založení účtů v účtové osnově např. 461.100

  Doporučení

  Doporučujeme mít pro každý úvěr, leasing zvlášť analytiku.
 2. Založení dokladových řad bank -> opět co úvěr to řada banky -> název může řada mít podle úvěrů a do každé této řady je potřeba nastavit příslušné účty pro daný úvěr.
 3. První zápis v této „bance“ s číslem „0“ bude např. platba přijaté faktury. Klasickým zápisem „Nová – Platba přijaté faktury“. Rovněž lze úvěr začít zápisem 261/461 (kde 261 je vyrovná s jiným bankovním účtem).
 4. Jednotlivé splátky budou evidovány takto.
  Pod jedním číslem splátky budou v tomto případě:
  1. Splátka 461/261  (z klasického bankovního účtu, kde se pak platí ta splátka bude ta 261 vyrovnána).
  2. Úroky 
  3. Zaokrouhlení
  4. V některých případech může být i pojištění, poplatky atd. 
  5. Úmor se objeví v pravé části obrazovky „saldo“ a ten musíte vždy kontrolovat, zda odpovídá kalendáři.

 5. Další splátky budou vznikat jako kopie a vždy se bude upravovat výši úroku a kontrolovat úmor.
 6. Přes zůstatky lze pak snadno sledovat, kolik zbývá z úvěru splatit.
 • No labels