Výběr zásob ve výdejkách dle zůstatků zakázku - program bude nabízet aktuální stav na skladě s členěním po zakázkách.

Implicitně skrýt skladovou cenu v infu o kartě - v modulu Sklad - Informace o kartě nebude uvedena informace o skladových cenách.

Při změnách v příjemkách/výdejkách neprovádět automatickou kontrolu/opravu skladových cen -  při zpětných změnách (cena, datum, množství) v příjemkách/výdejkách dojde nově k automatickému propočtu skladových cen u daných karet (včetně kontroly časově následujících dokladů). Pokud tento propočet nechcete nechat provádět, touto volbou jej zrušíte.

Při zneplatnění karet nehlídat otevřené zůstatky v transferzóně (převody mezi sklady) - při zneplatnění karty program ověřuje, zda nemá karta zůstatek v transfer zóně tzn. zda nemá nějaké nedokončené převody. Touto volbou tuto kontrolu vypnete.

V nabídkách zobrazovat nákladovou cenu - tato volba zobrazí nákladové ceny ve formuláři položky nabídky a usnadní tak stanovení prodejní ceny.

Vyvolat dialogové okno před použitím pomocníka pro tvorbu slev - uživatel bude při pořizování dokladů vždy dotázán na akceptaci individuálních zákaznických cen a slev.

Používá-li se vynucené rozčlenění ... - uživatel může stanovit, že se při pořizování dokladů bude nejprve zadávat struktura celkového množství dle kritérií nastavených na skladové kartě (rozčlenění) a na základě tohoto se následně doplní množství v základních měrných jednotkách.

E-shop optimalizace - tento parametr je nutné aktivovat, pokud se při synchronizaci údajů s e-shopy přenášejí údaje o stavu zásob.Další nastavení

Doplňující nastavení a omezení lze definovat v omezujících předvolbách jednotlivých uživatelů jako např.:

Povolit zakládání skladových karet v příjemce (Předvolby Omezující) - touto volbou je uživateli povoleno zakládat karty v příjemce.

Zákaz výdeje do minusového stavu (Předvolby Omezující) - tato volba umožňuje zabránit skladníkovi provést výdej do záporného stavu.

Zákaz výdeje rezervovaných zásob (Předvolby Omezující) - tímto se provede zákaz výdeje zásob, které byly rezervovány na vystavené objednávce.

Povolení zobrazení rekapitulace výdejky (Předvolby Omezující) - touto volbou se uživateli zpřístupní nabídka „Rekapitulace výdejky", která zobrazuje nákupní cenu, prodejní cenu zboží a celkový rabat vyjádřený v korunách. Nabídka se nachází v horním menu „Výdejky", a to pouze v prohlížecím modu.

Povolení navrhovatele prodejních cen ve výdejce (Předvolby – Omezující) - touto volbou se uživateli zpřístupní nabídka „Navrhovatel prodejních cen", kterou lze jednoduchým způsobem navrhnout rabat pro vydané zboží (procentuálně či pevnou částkou). Nabídka se nachází v horním menu „Položky", ale je přístupná pouze v okně pořízení položek výdejky (F6).

Skrýt cenu – na výdejkách, příjemkách (Předvolby – Omezující) - v případě, že je potřeba, aby skladník zadával pouze množství, je možné skrýt nákupní a prodejní cenu, která je zadána později jiným pracovníkem. Těmito volbami lze skrýt cenu nákupní, skladovou a prodejní, případně zakázat změnu prodejní ceny.

  • No labels