Na této stránce najdete:


Účtování skladu

V této záložce se definují základní parametry pro účtování skladu - dokladová řada interních dokladů a způsob sumarizace pro účtování (dle dokladu, dne, měsíce, měsíce a partnera, detailně - bez sumarizace).

Pokud se používají víceúrovňové sortimenty, lze nastavit kontace pouze u nadřazeného sortimentu, u podřízených se mohou přebírat.


Druhy pohybů při inventuře a technologickém úbytku

Pro zpracování inventury zde může uživatel předvolit druhy pohybů, které se použijí v automaticky tvořených inventurních dokladech jak u kladné, tak záporné diference.

  • No labels