Systém umožňuje zobrazovat nejrůznější upozornění při vystavovaní skladových dokladů jako např. prodej pod skladovou, pořizovací nebo cenu s nižší marží než je nastaveno.


Zákaznické ceníky / Pomocník pro tvorbu slev - možnost dotazu na akceptaci přiřazených cen či slev. Automatické prověření souhrnných slev po ukončení zadávání položek dokladu (výdejka, objednávka, nabídka) nebo při změně partnera. Pokud se používá funkce CashBack, na tomto místě se určí skladová karta (vyšší prioritu má nastavení karty v definici zákaznického ceníku), na které se budou evidovat virtuální peníze/body zákazníků za realizované nákupy.

Výdejky - možnost nastavení upozornění  na lišící se datum případně jeho automatické nabízení. Pokud chceme, aby nás systém uporozňoval na prodej pod skladovou cenou, nastavíme zde. Chceme-li pří zpětné změně partnera, aby nás program upozornil na jeho ceny, zaškrtneme tuto možnost.


Dále je zde možnost nastavení upozornění při zadání ceny, která se v určité výši liší od poslední známé ceny (z příjemek, nabídek, objednávek i výdejek).


  • No labels