Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V této kapitole může uživatel určit limity (lhůty) ve dnech pro sledování termínů pro vystavování následných dokladů např. zobrazení otevřených objednávek při tvorbě výdejky. V otevřených dokladech může zůstat celá řada nerealizovaných, které však nebyly stornovány, a proto si zde uživatel může nastavit potřebné lhůty.


Dále zde můžete nastavit možnost realizace ze všech skladů (např. možnost vyskladnit z jiného skladu, než na který byla pořízena objednávka) a také způsob rezervování zásob na skladě.

  • No labels