Na této stránce najdete:

V oddílu adresář partnerů můžete definovat parametry pro práci se seznamem odběratelů a dodavatelů.

Nachází se zde řada funkcí v souvislosti s adresářem partnerů, z jejichž názvu je patrná jejich funkce.Uživatelské údaje v seznamu partnerů a kontaktních osobách

Uživatelské údaje jsou volná pole, která lze využit v seznamu partnerů pro zaznamenávání jakýkoliv údajů potřebných pro sledování u partnera. Tato pole nejsou pojmenována, protože mohou představovat jakýkoliv údaj. Proto má uživatel možnost si je pojmenovat dle vlastní potřeby. Vepsáním názvu do příslušného pole se údaj aktivuje a zadaný název se automaticky objeví v seznamu partnerů či kontaktních osob před prázdným polem. Tyto údaje pak mají tři typy, znakové (texty), číselné (hodnoty) a datumové.


Volba informačních údajů o odběrateli

Informace z adresáře partnerů, které se budou zobrazovat v pravé části veškerých dokladů systému. Obdobně lze zobrazovat i informace o zakázce viz Zakázky - Pořizování dokladů - Volba informačních údajů o zakázce.
Způsob návrhu zákaznického EAN kódu

Informační systém podporuje elektronickou komunikaci (nasazení čteček čárových kódů, EDI komunikace) a umožňuje partnerům automaticky přidělovat zákaznické kódy, což může být EAN kód nebo pouze vzestupné číslování.


EDI komunikace

V této části jsou parametry pro import a export do EDI formátu.

Pro komunikaci s řetězci je dále třeba nastavit předvolbu EDI na kartě v Adresáři partnerů - Individuální - Odběratel.


  • No labels