V této části lze nastavit průvodní texty v upomínkách a dále parametry pro automatické vystavování upomínek.

Opakovací cyklus - po vystavení upomínky se daná faktura bude opět nabízet do další upomínky v pořadí až po uplynutí zde nastavené lhůty.

Poslední upomínka - celkový počet upomínek, kdy se bude faktura nabízet k výběru.

Nevystavovat je-li v prodlení méně než - v automatickém návrhu se budou nabízet pouze doklady, které překročí nastavený počet dní prodlení. 

Předplnění upomínky - přednastavený úvodní a doplňující text upomínek.  • No labels