Nabídka umožňuje aktivovat upozornění při tvorbě dokladů na faktury v prodlení (možnost omezit doklady dle statusu) či překročený kredit odběratele (možnost zakázat tvořit DL při překročení).

Dále lze on-line zjišťovat, zda není partner v insolvenční řízení, úpadku nebo nespolehlivý plátce DPH (viz Údaje karty partnera - Solventnost partnera)


  • No labels