You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 30 Next »


1 Obecně o terminálech a programu PREMIER

Program PREMIER umožňuje při prodeji využívat při platbě kartou platební terminály. Některé terminály komunikují s programem přímo (přenesou částku atd. viz podporované terminály) a ostatní vyžadují ruční zadávání částky.

Pro nastavení komunikace terminálu s programem je zapotřebí zástupce z banky, který musí sdělit technickou stránku nastavení (viz níže).

Na této stránce najdete:


2 Podporované terminály

2.1 iCT220

Podporované banky pro iCT220

 • RS232 - Komerční banka
 • Připravuje se TCP/UDP pro ČSOB

Podporovaná komunikace s platebním terminálem

 • COM sériový port
  •  komunikační port a baudová rychlost musí být nastavená shodně dle platebního terminálu
 • NETWORK / UDP
  • UDP komunikuje mezi dvěma zařízeními na síti, proto musí být v terminálu nastavená IP adresa počítače s kterým komunikuje. Síťový port je standardně 3333
 • NETWORK / TCP-Server
  • Platební terminál jako TCP-Server, což umožňuje komunikovat s více počítači najednou. Nastavený port se musí shodovat s nastavením v platebním terminálu.


V případě nastavení NETWORK / TCP SERVER je nutné technikem z banky nastavit jak IP adresu terminálu, tak IP adresu PC, ze kterého bude komunikace probíhat.

Obě tato nastavení provádí jen technik z příslušné banky.


Pokud klient používá IS PREMIER ze vzdáleného serveru, nastavuje se vzdálená (veřejná IP adresa) routeru, na kterém se pak nastaví NAT na konkrétní lokální IP platebního terminálu a je nutné kontaktovat servisního technika dané banky, aby povolil přímo v platebním terminále takový druh komunikace. Ve výchozím stavu toto banky neumožňují a je nutné toto povolit přímo na platebním terminále. Tento zásah do konfigurace platebního terminálu, musí provést pouze servisní pracovník konkrétní banky.3 Konfigurace v programu PREMIER

3.1 Nastavení dokladové řady

Nejdříve je nutné založit dokladovou řadu pro zúčtování platebních karet v "Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady", zde se založí Ostatní vnitřní dokladová řada. 

U interní dokladové řade se nastaví:

 • Dokladové zkratka
 • Účtování
 • Popis - název dokladové řady.
 • Nastavení pro EET - podrobný manuál k tomuto nastavení zde.

Upřesnění

Pokud nechce uživatel evidovat platební karty
3.2 Nastavení terminálu platebních karet

Ve "Správci - Ostatní číselníky - Terminály platebních karet" se nastaví číselník platebních karet, kde se provede další potřebné nastavení. Počet nastavení odpovídá počtu terminálů.

Zde se nastaví:


 • Kód, zkratka - libovolné označení.
 • Textový výraz - textové označení terminálu.
 • Vnitřní dokladová řada pro zúčtování faktur - zde se vyplní dokladové zkratka interní dokladové řady, kde se budou automaticky tvořit zúčtovací doklady.
 • Zúčtovací účet - zde se vyplní účet, který by měl odpovídat nastavenému účtu v interní dokladové řadě (viz výše).
 • Provize banky - pokud uživatel chce, aby program z částky platby kartou automaticky vypočítal, odečetl a zaúčtovat na zvláštní účet pak se nastaví:
  • % provize (lze nastavit i různé hladiny)
  • minimální provize - některé banky mají stanovenou částku provize, tak se vyplní zde.
  • účet pro účtování provizí
 • Dokladová řada faktur při platbě kartou - zde si může uživatel nastavit dokladovou řadu pro tvorbu faktur.
 • Zúčtovací účet (pro off-line pokladnu) - zde se nastaví účet pro platby kartou v případě off-line podeje.
 • Výběr terminálu 
 • Nastavení - zde se provede potřebné nastavení komunikace s terminálem.
Upozornění

Toto nastavení je nutné probrat přímo se servisním technikem dané banky,

3.3 Přidělení terminálu k uživateli

V posledním kroku si uživatel ve "Správci - Předvolbách - Uživatelských (resp. Globálních) - Sklad - Pokladní elektronické systémy" předvolí terminál platební karty.


4 Prodej - platba kartou

Při prodeji, pokud zákazník chce platit platební kartou, pak má uživatel v praxi dvě možnosti. 

 1. Vytvoření faktury - hrazené platební kartou a k ní automatická úhrada do vnitřní dokladové řady.
 2. Vytvoření pokladního dokladu s odečtením částky hrazené platební kartou. U této varianty lze snadno řešit i částečné platby kartou.


4.1 Vytvoření faktury

Po vytvoření výdejky při uložení, kde program vyzve k vytvoření návazného dokladu se zvolí "K - Faktura hrazená platební kartou"

Tip

Pro přehlednost doporučujeme mít na tyto faktury zvláštní dokladovou řadu.


Program automaticky vytvoří fakturu s formou úhrady "Platební kartou" a k ní vytvoří automaticky zúčtovací doklad do deníku (dle nastavení viz výše).

V případě terminálu, který umožňuje přímou komunikaci s programem se v tomto kroku pomocí tlačítka "Odeslat na POS - F8" odešla částka přímo na terminál.

4.2 Pokladní doklad

V případě, kdy chce uživatel platby kartou evidovat přímo v pokladně, pak při vytvoření výdejky a po jejím uložení zvolí volbu "1. Daňový pokladní doklad".

Upozornění

U této varianty není potřeba samostatnou řadu pro tvorbu automaticky zúčtovacích dokladů!
V následujícím dialogu je možno zadat část, která je hrazené hotově a která kartou. Pokud je celá částka hrazená kartou, stačí stisknout tlačítko "Kartou, šekem" a částka se přenese celá.

V případě terminálu, který umožňuje přímou komunikaci s programem se v tomto kroku pomocí tlačítka "Odeslat na POS - F8" odešla částka přímo na terminál.


4 Tisk

4.1 Potvrzení o platbě kartou

Potvrzení o transakci platební kartou netiskne Premier, ale terminál.

 • No labels