Funkce "Elektronického agenta" dále (jen E-Agent) poskytuje komfortní přehled o podnikových procesech a možnost nastavení automatických akcí  v programu. 

E-Agent v programu PREMIER spočívá v plně nastavitelném zasílání přehledů o dění ve společnosti na e-maily oprávněných uživatelů (zaměstnanců) a slouží také pro provádění automatických akcí v programu.

Díky široké dostupnosti chytrých mobilních zařízení jsou tyto informace k dispozici kdykoli a kdekoli.

Každý ze zaměstnanců společnosti využívající ERP systém PREMIER si může jednoduše nastavit z jaké oblasti podnikového dění chce dostávat přehledy. Stejně tak je možné zvolit objem zasílaných informací. Ty, které chodí na e-mail v požadovanou dobu nebo u větších společností je možné přehledy zasílat na základě začlenění uživatele do skupin, např. účtárna, sklad, prodej a podobně.

E-Agent je výkonná funkce, která je postavena tak, aby se mohla neustále vyvíjet a rozšiřovat, má za úkol plně automatizovat program PREMIER. Hlavním cílem je včasná informovanost a zautomatizování opakujících se procesů, které lze předat „stroji“.

Aby se všechny definice, které jsou nastavené spouštěly, je nutné zajistit, aby byl v daném čase program spuštěný. Definice se spouštějí jen tehdy, jestliže je v daném okamžiku spuštěný program kdekoli na síti či serveru. To znamená, pokud je nastavena úloha např. zálohování na dobu 23:00 a nikdo nebude mít v tuto dobu program spuštěný, definice se nespustí. Spustí se až v době, kdy někdo z uživatelů program spustí.

Pokud je nutné spouštět definice po pracovní době nebo v noci, je možné využít na serveru k tomuto účely vytvořenou samostatnou aplikaci "PREMIER E-Agent", který bude nezávisle na přihlášených uživatelích sám tyto definice spouštět. Více o provozu, instalaci a nastavení služby PREMIER E-Agent je popsáno v kapitole PREMIER E-Agent

Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:

Výhody E-Agenta

Výstupy v grafech i v přehledných tabulkách

Důležitou výhodou je přehlednost. Vše je zpracováno do grafů a tabulek. Zaměstnanci nejsou zbytečně zahlcování množstvím nicneříkajících dat, nemusí tak složitě dohledávat a filtrovat. Stejně tak odpadá i nutnost data dlouze analyzovat.


Prevence problémů a automatické úlohy

E-agent má schopnost upozorňovat včas na blížící se problémy. Dokáže zaslat e-mail s výstrahou na neuhrazené doklady s blížícím se datem splatnosti, upozornění na chybějící zásoby ve skladě. E-agent s postará o obsluhu pravidelných a opakujících se úloh jako je například zálohování systému, automatický import a aktualizace dat z databázových systémů nebo synchronizaci dat s e-shopem.


Přístup k údajům kdykoli a kdekoli

Výhodou je možnost získávat aktuální data a přehledy na jakémkoli místě na světě. Uživatel nemusí mít program PREMIER nainstalovaný na svém PC a nemusí být ani registrovaný v systému. Tento komfort ocení zejména manažeři, kteří tráví hodně času na cestách.

Elektronický agent je výkonná funkce, která je postavena tak, aby se mohla neustále vyvíjet a rozšiřovat, má za úkol plně automatizovat program PREMIER. Hlavním cílem je včasná informovanost a zautomatizování opakujících se procesů, které lze předat „stroji“. Definice v E-agentovi se člení do tří základních druhů: AU - automatické akce, PR – zaslání přehledu, VY – upozornění a výstrahy.


Ovládání E-Agenta

Ovládání E-agenta je obdobné jako v jiných modulech.

Obrazovka je rozdělena na dvě části:

 • Levá část obsahuje seznam vytvořených definic se základními informacemi (kdy byly založeny, do kdy platí, perioda spouštění atd.).
 • Pravá pak ukazuje historii spuštěných akcí (jaká akce, byla kdy a z jaké stanice spuštěna).

V dolní části obrazovky jsou standardní ovládání klávesy pro práci s definicemi "Nová", "Kopie", "Změnit" a "Smazat".

Pokud je potřeba definici či definice vyzkoušet, jsou k tomu tlačítka v dolní části obrazovky.

V horní části obrazovky je možné "Pozastavit spouštění E-agenta" či "Resetovat běžící úlohy".


Definice v E-agentovi

Definice v E-agentovi se člení do tří základních druhů:

 • AU - automatické akce,
 • PR – zaslání přehledu,
 • VY – upozornění a výstrahy.

Každá definice má své další specifické nastavení v jednotlivých záložkách.


AU - Automatické akce

V této definici lze nastavit, aby program automaticky v předem nastavené periodě provedl jednu z níže uvedených akcí:

 • Automatické zálohování - automatické zálohování je možné provádět:
  • do určené složky - ukázka nastavení zálohování viz níže.
  • na PREMIER Disk - informace ohledně aplikace PREMIER Disk tj. ukládání záloh na náš server se dozvíte zde.
   Postup nastavení v E-agentovi pak zde.
 • E-shop: Automatická synchronizace, včetně upozornění na nové objednávky - více zde.
 • Automatický import dat z jiných systémů
 • Sklad: Kontrolní propočet množství a skladových cen - program automaticky v nastavenou dobu provede Kontrolní propočet.
 • Docházka - komunikace

U každé z automatických akcí lze nastavit další filtry či upřesnění. Rovněž lze nastavit upozornění uživatelů.


PR - Zasílání přehledu

V záložce "Základní definice" je v rozbalovacím menu "Akce" k dispozici hned několik přehledů z různých oblastí, které lze nechat zasílat na e-mail uživateli (členovi) či skupině uživatelů. 

Díky této akci lze v přednastavenou periodu automaticky zasílat uživatelům jeden z přehledů:

 • Přehled pohledávek dle odběratelů a doby prodlení
 • Kniha vydaných faktur (včetně zálohových) - nově lze zasílat na e-mail knihu vydaných faktur včetně možnosti upřesnění řazení, období, filtry, omezení atd, což je možné nastavit na záložky "Filtry/Upřesnění".
 • Přehled závazků dle dodavatelů a doby prodlení
 • Kniha přijatých faktur (včetně zálohových) - obdobně jako u knihy vydaných faktur lze zasílat na e-mail knihu přijatých faktur včetně možnosti upřesnění řazení, období, filtry, omezení atd, což je možné nastavit na záložky "Filtry/Upřesnění".
 • Zůstatky na skladě
 • Přehled nedostatků zásob
 • Přehled objednávek a rezervací
 • Přehled objednávek u dodavatelů
 • Sklad - přehled prodejů
 • Sklad - hromadný export dodacích listů/faktur
 • Informace o tržbách, stavu peněz a pohledávek
 • Aktivita firmy (mobilní aplikace) - v této definici lze rovněž nastavit automatickou synchronizaci s mobilní aplikací "PREMIER system Aktivita", více zde.
 • Postup (přehled ze záložky "Aktuálně) - přehled popsán zde.
 • Výsledovky po měsícíchUživatel si musí jen vybrat požadovaný přehled z nabídky "Akce" nastavit "Periodu" a komu se má požadovaný přehled zasílat "Přehled zaslat skupinám nebo konkrétním členům".

V záložce "Filtry/Upřesnění" lze provádět bližší nastavení vybraných přehledů např. zvolit předdefinovaný přehled či zvolit řazení přehledů nebo omezení".

Dále se zde nastavuje Time-Out operace a také je možné zda nastavit, ze které stanice se má přehled zasílat. Pokud se stanice nevybere, odeslání proběhne z náhodně spuštění stanice, která má toto umožněno.

"Formát souboru/heslo" na této záložce lze nově u zasílaných přehledů:

 • zvolit ze čtyř formátů, jak má být přehled zaslán (PDF, DOC, XML, XLSX),
 • zaslané soubory zaheslovat, zde nastaveným heslem,
 • v případě datových přehledů (XLSX a XML) je možné export dle vlastního pohledu.VY – Upozornění a výstrahy

 • E-shop: Upozornění na nové objednávky


Příklady automatických akcí E-Agenta

Požadavek: Vytvoření automatické úlohy pro zálohování dat účetní jednotky FA5

Nastavení: Je vhodné vytvořit skupiny např. „Backup Manager“, který bude mít práva vykonávat zálohovací procesy. Do skupiny Backup Manager bude patřit např. uživatel Tomas.

V modulu E-agent, v části Skupiny a členové je nutné vytvořit skupinu „Backup manager“


Přidávat člena v této fázi zatím není potřeba. Jednotlivé uživatelé (členy) skupiny Backup Manager lze přidat až v definici členů a skupin, kde už lze přidat vytvářeného uživatele do připravené skupiny.Stačí vytvořit jen nového člena, kterého přidáme do již vytvořené skupiny

Nyní je vytvořena skupina „Backup Manager“, ve které je definován člen „Tomas“. Stačí už jen vytvořit novou definici v modulu Eagent a přidat novou úlohu.

 • No labels