Elektronický agent je nová výkonná funkce, která je postavena tak, aby se mohla neustále vyvíjet a rozšiřovat, má za úkol plně automatizovat program PREMIER. Hlavním cílem je včasná informovanost a zautomatizování opakujících se procesů, které lze předat „stroji“. Definice v E-agentovi se člení do tří základních druhů: PR – zaslání přehledu, VY – upozornění a výstrahy,

AU – automatické akce.

PR – zaslání přehledu 

VY – Upozornění a výstrahy

Pro použití E-Agenta je nutné nadefinovat členy a to minimálně ty, kteří budou do definovaných funkcí začleněni. Dále je nutné nadefinovat „skupiny členů“ a to proto, že samotná hierarchie se již odkazuje na tyto skupiny. Výhodou definice skupin je ve snadném řešení fluktuace zaměstnanců nebo jednoduchém nastavení zastupitelnosti např. když některý uživatel není přítomen. Stačí potom u člena přidat nebo odebrat přiřazenou skupinu. Skupin může být neomezené množství. Počet členů ve skupině je neomezený. Jeden člen pak může mýt přiřazeno 32 různých skupin. Členem může být jak osoba s přístupem do systému, tak i bez přístupu. U osob s přístupem do systému je nutné zadat, pod jakým jménem se přihlašuje. Automaticky po přihlášení bude systém vědět, o jakého člena se jedná.  • No labels