V této záložce má uživatel pouze dva tlačítka, kterými si může nastavit své individuální požadavky.


1. Volba informačních údajů o zakázce

Má-li uživatel potřebu mít jiné nastavení těchto informačních údajů, než jaké jsou nastavené v Předvolbách - Globálních - Zakázky, pak si zde může upravit údaje na pozicích 10. - 17.. Prvních devět pozic nelze měnit ani v Předvolbách - Globálních, ani zde, jsou tedy již nastaveny pevně v programu programátory.


2. Automatické vystavování

Zde si uživatel může nastavit jiné podmínky a způsoby vystavování vydaných faktu, skladových příjem a výdejek, než jsou v Předvolbách - Globálních.

Totéž tlačítko je umístěno ještě v záložkách "Účetnictví", "Odběratelé" a "Sklad".

  • No labels