Obdobně jako v předchozích záložkách i zde si uživatel může nastavit několik individuálních předvoleb a vlastní vzhled výstupních dokladů.


Na této stránce najdete:


1. Vydané faktury

Pomocí zaškrtávacích políček si uživatel nastaví vlastní požadované údaje, které se mu mají zobrazovat při pořizování vydaných faktur. Rovněž si zde určí, zda chce na vydaných fakturách tisknout QR kódy či nikoliv.

2. Předplnění faktury a jiných dokladů

Pokud uživatel chce mít jiný text u vydaných faktur, než je uvedený pod totožným tlačítkem v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak si zde vyplní ty části vydaných faktur, které chce mít s jiným, tedy odlišným, textem (viz obr. pole první).

Doporučení

Pokud ovšem chce, aby se kterýkoliv z oddílu předvyplňoval z nastavení v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak doporučujeme dané políčko vymazat (viz obr. pole druhé).

Rovněž je zde zaškrtávací předvolba, pomoci které si uživatel určí, zda-li chce či nikoliv, aby se do položek vydané faktury automaticky zapisovalo středisko resp. zakázka z přední části faktury.

 

3. Slevy

Pokud uživatel nevystavuje vydané faktury na základě výdejek, kde si může nastavit způsob výpočtu a zobrazování slev, pak může slevy nastavit tímto tlačítkem. Zde si tedy nastavuje uživatel slevy na vydaných fakturách, tzn. jejich procentuální výši ( viz na obr. vpravo dole) i s jakým textem se sleva na faktuře bude zobrazovat a rovněž si určí způsob jejich účtování do účetnictví, a to dle tří typu předvoleb. Pokud zvolí třetí typ v pořadí (Individuální účtovací předpis), pak musí doplnit do políčka níže účet ze své účetní osnovy, na který chce slevu účtovat. Pokud slevy používat nehodlá, ponechá zde vyplněnou hodnotu 0,00% (viz obr.).


4. Upozornění na faktury v prodlení

Pokud chce mít uživatel jiné nastavení tohoto upozorňování na vydané faktury v prodlení, oproti nastavení v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak si v této předvolbě může sám nastavit, zda-li chce či nikoliv být upozorňován na faktury z prodlení a jejich selekci dle statusů

5. Předplnění zálohového listu

Stejně jako v odstavci 2 této kapitoly, si uživatel může nastavit jiný text u vydaných zálohových listů, než je uvedený pod totožným tlačítkem v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak si zde vyplní ty části zálohového listu, které chce mít s jiným, tedy odlišným, textem (viz obr. pole první).

Doporučení

Pokud ovšem chce, aby se kterýkoliv z oddílu předvyplňoval z nastavení v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak doporučujeme dané políčko vymazat (viz obr. pole druhé a třetí).


6. Předplnění upomínky

Obdobně jako v předchozím případě i zde může mít uživatel jiný text u vystavených upomínek, než je uvedený pod totožným tlačítkem v Předvolbách - Globálních - Odběratelé. Opět si tedy zde může  ty části upomínky, které chce mít s jiným, tedy odlišným, textem (viz obr. pole druhé).

Doporučení

Pokud ovšem chce, aby se kterýkoliv z oddílu předvyplňoval z nastavení v Předvolbách - Globálních - Odběratelé, pak doporučujeme dané políčko vymazat (viz obr. pole první).


7. Volba informačních údajů k partnerovi

Pokud uživatel chce mít jiné nastavení těchto informačních údajů, než jaké jsou nastavené v PPředvolbách - Globálních - Odběratelé, pak si zde může upravit údaje na pozicích 6. - 13.. Prvních pět pozic nelze měnit ani v Předvolbách-Globálních, ani zde, jsou tedy již nastaveny pevně v programu programátory.


8. Automatické vystavování

Zde si uživatel může nastavit jiné podmínky a způsoby vystavování vydaných faktu, skladových příjem a výdejek, než jsou v Předvolbách - Globálních - Odběratelé

Totéž tlačítko je umístěno ještě v záložkách "Účetnictví", "Zakázky" a "Sklad".

9.EDI komunikace

Týká se pouze uživatelů, kteří mají zakoupenou nadstavbu umožňující EDI komunikaci. Stejně jako v předchozích případech i zde si uživatel může nastavit odlišné údaje než jaké jsou nastaveny pod identickým tlačítkem v Předvolbách - Globálních - Odběratelé


  • No labels