V této záložce má uživatel kromě několika tlačítek pouze jednu zaškrtávací volbu, pomocí které si může určit, zda-li chce či nechce zobrazovat zápisy v deníku s asociací dle nastaveného účtu účtové osnovy.


Na této stránce najdete:


1. Předplnění vzájemného zápočtu

Pokud uživatel chce mít jiný text, než je uvedený pod totožným tlačítkem v Předvolbách - Globálních, pak si zde vyplní ty části zápočtu, které chce mít s jiným, tedy odlišným, textem. Pokud ovšem chce, aby se kterýkoliv z oddílu předvyplňoval z nastavení v Předvolbách - Globálních pak doporučujeme dané políčko vymazat. (viz obr. pole první) 


2. Plány, prognózy a jiné režimy

Dosud ve vývoji.

3. Automatické vystavování

Zde si uživatel může nastavit jiné podmínky a způsoby vystavování vydaných faktu, skladových příjem a výdejek, než jsou v Předvolbách - Globálních.

Totéž tlačítko je umístěno ještě v záložkách "Odběratelé", "Zakázky" a "Sklad".

4. Pokladní elektronické systémy

Zde si uživatel může nastavit jiné podmínky a způsoby fungování elektronických pokladních systémů, než jaké jsou v Předvolbách - Globálních.

5. Registrační pokladny (SK)

Toto tlačítko je ( zatím ) aktuální pouze pro firmy působící pod Slovenskou legislativou.

  • No labels