Na této stránce najdete:


Zakázky - základní


Zde může uživatel nastavit základní druh výroby - standardní, kusová atd.

Je tu možnost volby víceúrovňového zobrazení zakázek, tj. v seznamu zakázek se budou zobrazovat i zakázky z ostatních dokladových řad.

Pro dohledávání zakázek v dokladech jsou k dispozici varianty "podle začátku čísla, pak dle začátku textu" nebo "dle začátku čísla, pak dle fulltextu". Při dohledání větší skupiny vyhovujících může být tato seřazena sestupně (od nejnovější) jak v seznamech, tak i v našeptávačích.

Uživatelské údaje na kartě zakázky

Obdobně jako u partnerů lze i u zakázek pojmenovat volná pole pro evidenci jakýchkoliv údajů potřebných pro sledování zakázek. K dispozici jsou znakové (texty), numerické (čísla) a datumové údaje, jejichž pojmenováním se aktivují na kartě zakázky. V této části lze také určit povinně zadávané údaje na zakázce. Toto uživatelům zajistí, že pokud nebudou příslušné údaje v zakázce vyplněny, program neumožní zakázku uložit.


Předvolby pro modul Řízení výroby  - veškeré parametry nástavbového modulu Řízení výroby. Více v samostatné kapitole Řízení výroby.


Pořizování dokladů

Volba informačních údajů o zakázce - obdobně jako u partnerů lze i u zakázek nastavit pomocné informační údaje, které se budou zobrazovat v pravé části dokladů. Dále je v této části možné nastavit nejrůznější volby pro pořizování dokladů, doplňující parametry pro modul procesní plánování a předvolený způsob fakturace zakázky.

Fakturace - předvolený způsob fakturace zakázek, tj. pořízení faktury na základě zakázky nebo procesů zakázky.


Pohyby / účtování

V této části může uživatel nastavit způsob čerpání údajů do přehledu "Informace o zakázce". Definovat lze různé algoritmy pro výpočet nákladů spotřeby materiálu, mzdových nákladů a cizích služeb. Zahrnuty mohou být také účty změny stavu (613) a vnitropodnikové účty. Dále se zde definují parametry pro účtování nedokončené výroby.Ostatní

Zde se definují přestávky v práci (časové rozmezí od,do)

Délka trvání nutné přestávky.

Také se zde definuje obecná denní kapacita odpovědného.

Zvolí se zde také způsob sledování produktivity.

Rovněž se zde dají pojmenovat uživatelské údaje ve výkazu práce a to údaje #2 a #3.


  • No labels