Nastavení parametrů pro modul odběratelé je rozděleno do samostatných záložek

  • Faktury
  • Automatické hlášky
  • Upomínky
  • Adresář partnerů
  • Premier Air/Ostatní

S kapitolou Odběratelé úzce souvisí funkce Automatické vystavování.  • No labels