Pro komfortnější práci přibyla od verze X6.2 ve skladech možnost zadávat ke skladovým kartám identifikační štítky (obdobně jako v adresáři partnerů).

Štítky přináší neomezené možnosti filtrování a třídění skladových karet.

Funkce identifikačních štítků:

 • snadná grafická identifikace skladové karty,
 • neomezené množství přidělených štítků,
 • snadné filtrování pomocí tzv. smartfiltru,
 • hromadné akce přidělování i vyřazování štítků,
 • možnost definovat např. ceník pro skupinu skladových karet.


Na této stránce najdete:


1 Vytvoření štítků

Definice identifikačních štítků se provádí v seznamu skladových karet v dolní částí "Identifikačních štítky" pomocí tlačítka "Přidat/Upravit".

Zobrazí se seznam všech již vytvořených štítků. Samotné založení štítku se provádí pomocí tlačítka "Nový".

Štítek může obsahovat následující údaje:

 • kód/ pořadí - označení štítků sloužící pro rychlé vyhledávání,
 • barva štítků - pro lepší přehlednost je možné štítky barevně rozlišit 10 ti základními barvami případně pomocí volby "Jiná barva",
 • popis - textový popis štítků.
 • poznámku - libovolná poznámka k štítku.

Tlačítka "Kopie", "Změnit" či "Smazat" jsou klasické obdobně jako napříč programem a jejich funkce je patrná z názvu.


2 Přiřazení štítků ke skladovým kartách

Přiřazení identikačních štítků ke skladovým kartám lze provádět několika způsoby.

2.1 Ručně

Pomocí volby "Přidat/Upravit" si ze seznamu štítků zvolí ty štítky, které se mají přiřadit ke skladové kartě, na niž stojí kurzor. Volba štítků se následně potvrdí pomocí tlačítka "Uložit"

Stejným způsobem lze štítek ze skladové karty odebrat.

2.2 Hromadně

Pomocí tlačítka "Hromadné akce" lze přiřadit štítky k více skladovým kartám současně a to několika způsoby:

 • Hromadné přiřazení štítků dle výběru - zvolením této volby se v prvním kroku se definuje skupina skladových karet (pomocí sortimentu, identifikátorů, katalogového čísla, umístění atd.). V dalším kroku se nabídne zvolená skupina karet, kde lze výběr ještě upravit. V posledním kroku se zvolí štítek či štítky, které se mají ke zvolené skupině karet přiřadit.
 • Hromadné vyřazení štítků dle výběru - obdobným způsobem lze štítky od zvolené skupiny karet odstranit.
 • Hromadné přiřazení štítků dle seznamu karet v XSL nebo Excel XML souboru - hromadné přiřazení štítků lze provést importem údajů z Excelu. Excel by měl obsahovat seznam karet, kterým chce uživatel přiřadit štítek či štítky. 

  Stačí tedy v Excelu jeden sloupec, kde budou inventární čísla těch skladových karet, kterým chceme štítky přiřadit.

  Po nahrání Excelu se v druhém kroku dle něj zobrazí seznam karet, kde lze výběr karet ještě upravit/upřesnit. V posledním kroku se zvolí štítek resp. štítky, které se mají vybrané skupině karet přiřadit.

 • Hromadné přiřazení štítků dle aktuálního filtru - touto volbou lze rovněž hromadně přiřadit štítky ke skladovým kartám přičemž je zde respektován filtr v seznamu skladových karet. Další postup přiřazení je obdobný jako v případě první volby.


3 Práce se štítky

Identifikační štítky ve skladových kartách přináší uživateli mnoho možností filtrování, tvorby ceníků atd.

3.1 Seznam skladových karet

V seznamu skladových karet přibyl nový sloupec "Štítky", ve kterém jde vidět, které karty mají přiřazen štítek. Nad sloupcem lze samozřejmě využít filtrování dle štítků.

V případě, že karta má přiřazeno více štítků, lze vidět pouze první v pořadí (štítky jsou řazeny dle kódu).

Rovněž lze v seznamu skladových karet využít strukturální zobrazení karet dle přiřazených štítků.

3.2 Identifikační štítky ve Smart filtrech

Pomocí identifikačních štítků skladových karet je možné filtrovat  ve Smart filtrech v unigridových tabulkách. Takto jednoduše filtrovat je možné ve všech přehledech kde se vyskytují informace o skladových kartách.


3.3 Filtrování dle štítků v zobrazení přehledů

Filtrovat dle identifikačních štítků skladových karet resp. štítků u partnerů lze nyní ve všech přehledech. Před vstupem do téměř každého přehledu jsou k dispozici upřesňující filtry. I v těchto filtrech je možno zvolit skupinu karet označených štítky.


3.4 Ceníky

Identifikační štítky najdou své využití např. při tvorbě zákaznických ceníků, kde se za pomocí identifikačních štítků nastaví cenové podmínky pro vybranou skupinu skladových karet. Rovněž lze ceník přiřadit ke skupině odběratelů označených štítkem. Pomocí funkce "AND" si program vybírá ty skladové karty (resp. odběratele), kterým jsou přiřazeny všechny zvolené štítky. Bez zaškrtnutí stačí, aby karta měla pouze jeden ze štítků. Funkce "Neg." umožňuje vybrat všechny karty (resp. odběratele) mimo ty, kterým jsou přiřazeny vybrané štítky. Tyto funkce lze libovolně kombinovat.

Na obrázku můžete vidět příklad nastaveného zákaznického ceníku. Podle tohoto nastavení program všem odběratelům, kteří jsou označení v adresáři štítkem "VIP klient" automaticky poskytne 15 % slevu na skladové karty, kterým jsou přiřazeny štítky  "Akce" nebo "Výprodej".


4 Nastavení

Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad" lze nastavit, že identifikační štítky nebudou v seznamu skladových karet zobrazeny.

 • No labels