Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Doporučení

 Před přechodem z Daňové evidence na Podvojné účetnictví doporučujeme vytvořit zálohu dat.

Při přechodu účetní jednotky z Daňové evidence na Podvojné účetnictví je zapotřebí v systému PREMIER ve Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné - přepnout na soustavu Podvojného účetnictví.

V dalším kroku je potřeba založit počáteční rozvahu a účtovou osnovu. Oba tyto úkony se provádí v záložce Účetnictví - Osnova/Dokladové řady.

Při zakládání účetní osnovy má uživatel několik možností jak založení provést. Tyto způsoby jsou podrobně popsány zde.


Ve vydaných fakturách bude syntetický účet 311, ten lze hromadně překontovat V "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Účtová osnova" pomocí funkce "Hromadné změny v datech" na účet, který si založíte v osnově.

Následně se musí udělat standardní úkony, které se provádí při zahájení účtování v Podvojném účetnictví. Nastavit dokladové řady, zkontrolovat kontace kódů DPH... Podrobnějí popsáno zde.

Pokud se uživatel bude chtít do Daňové evidence vrátit, stačí opět přepnout soustavu v předvolbách zpět.

  • No labels