Převod dovolené při přechodu do PREMIERA z jiného SW od roku 2021

S ohledem na složitost výpočtu bude nutno při přechodu z jiného SW v průběhu roku nastavit všechny potřebné údaje. Pro tento účel je určeno tlačítko Ruční úprava v tabulce dovolená. 

V prvním kroku přidáte v dovolené měsíc, který je posledním předcházejícím měsíci, ve kterém začínáte mzdy zpracovávat v PREMIERU.

V popisovaném příkladu je zpracování v PREMIERU zahájeno od dubna, pro doplnění údajů z předešlého SW proto přidáte měsíc březen.

Do takto přidaného měsíce v prvním kroku zapíšete pouze případný převod dovolené z minulého roku - hodnotu zapíšete v HODINÁCH do pole ZMR.UPOZORNĚNÍ

Do odpracovaných hodin zapisujete pouze hodiny odpracované v rámci fondu pracovní doby - nepatří zde přesčasové hodiny!

  • No labels