Účetní jednotky, které mají povinnost podávat Pomocný konsolidační přehled (dále PKP), jej nyní mohou nově vyplnit přímo v programu Premier. PKP slouží k získání informací potřebných pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku.

PKP se skládá ze šesti následujících částí:

  • Část I: Přehled stavu položek,
  • Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn,
  • Část III: Identifikace vzájemných vztahů,
  • Část IV: Přehled podrozvahových položek,
  • Část V: Vysvětlení významných částek,
  • Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

PKP je sestavován k 31. 12. běžného roku z informací vycházejících zejména z účetní závěrky k uvedenému datu.

PKP musí být vytvořen ve formátu XML dle platného schématu.

PKP musí být předáno do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).


Vytvoření PKP

PKP je uživatelům programu k dispozici v Daňové kanceláři. Po spuštění se uživateli zobrazí klasické dialogové okno přiznání, jehož ovládání je podrobně popsáno zde.


Po stisknutí tlačítka "Prázdná" se zobrazí čistý formulář PKP, který je zapotřebí ručně vyplnit dle metodického pokynu za pomocí standardních ovládacích kláves.

Tip

Povinné položky se zobrazují žlutou barvou.


Upozornění

Data se nenačítají z programu automaticky, PKP je nutno vyplnit ručně!!!Export PKP

Jakmile budete mít PKP vytvořen, je možné jej z programu vygenerovat v požadovaném XML formátu a podat do CSÚIS. Toto se provádí pomocí tlačítka "Export XML".

  • No labels