Odhlášky na SP od 01.04.2022

Nově je nutno v odhláškách uvádět údaje o pojištěných dobách, důvodech rozvázání pracovního poměru a průměrném výdělku, tj. údaje, které jsou předmětem potvrzení zaměstnavatele pro úřad práce pro účely podpory v nezaměstnanosti.

Tato nová povinnost značně zkomplikovala samotné odesílání odhlášek, jelikož všechny tyto údaje musí být na odhlášce vyplněny, jinak nelze odhlášku elektronicky odeslat.

Co musíte udělat před uložením odhlášky

Abyste úspěšně odeslali odhlášku, je nutno nejprve vyplnit a uložit formuláře Rozvázání pracovního poměru Zápočtový list, jelikož právě z těchto dokumentů se údaje do odhlášky přebírají.

Rozvázání pracovního poměru


Zápočtový list

Teprve po uložení formuláře Rozvázání pracovního poměru můžete uložit Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání), kde ukládáte skutečnost o vypočteném průměrném výdělku.


Odhláška na SP

Po uložení Rozvázání pracovního poměru a Zápočtového listu můžete uložit odhlášku na SP. Údaje k podpoře v nezaměstnanosti najdete Části 3.


  • No labels