Umožnuje permanentně vidět dokumenty (z vazeb) listováním dokladů, což umožňuje např. snadnější a rychlejší kontrolu importovaných dokladů účetní.

Např.: Pro kontrolu načtených přijatých faktur lze funkci využít přímo v seznamu faktur, kde v kombinaci s volbou "Zobrazit položky" uživatel snadno porovná zápisy v programu s dokumenty z vazeb.

  • No labels