Podle typu vytěženého dokumentu aktivuje PREMIER odpovídající funkce.

Na této stránce najdete


Připojit k vazbám dokladu

Možnosti připojování dokumentů napříč programem bez nutnosti otevírat vazby.

Tato funkce se aktivuje, pakliže dojde k načtení dokumentu v případě, že uživatel bude mít ve chvíli načtení otevřen příslušný doklad příp. partnera, zakázku, skladovou kartu, zaměstnance atd.. Zkrátka musí být v programu tam, kde chce vytvořit vazbu.

Vedle tlačítka se zároveň objeví aktuální místo v programu, kde bude vazba na dokument vytvořena.

Program se po stisknutí tlačítka zeptá, zdali má vytvořit odkaz.

A také jestli má soubor uložit do centrální složky.
Následně se dokument připojí do vazeb.


Přidat dokument(y) do pošty/CRM 

Připravujeme...

Umožnuje snadno a rychle zadávat doklady (včetně rozpoznání) např. zaměstnancům/majitelům firem, kteří nemají účetní nebo administrativní pracovníky přijímající firemní poštu. Účetní si následně vytvoří fakturu automaticky dle došlé pošty. (včetně odkazu na přílohy i soubor rozpoznání pro snadnější kontrolu údajů). Totéž se týká všech ostatních dokumentů (poptávky, objednávky, upomínky,…).


Vytvořit nový doklad

Pakliže se jedná o doklad typu přijatá faktura, zálohový list, objednávka, případně příjemka lze touto volbou doklad s vytěženými údaji nahrát do systému. Před samotným vytvořením se zkontroluje modul a dokladová řada, kterou navrhl program, a do které má být doklad vytvořen. Případnou změnu lze provést pomocí rozbalovacího menu.

Pokud existuje historie k danému partnerovi, nabídne se automaticky dokladová řada, kde se faktury partnera běžně zapisují.

Po stisknutí volby "Vytvořit nový doklad" následuje dotaz, zda se má doklad opravdu vytvořit do zvolené řady.Načtení, kontrola a doplnění údajů

Po načtení se uživateli zobrazí následující obrazovka. V pravé části je k dispozici náhled na vytěžený dokument, aby mohl uživatel snadno zkontrolovat načtené údaje a doplnit ostatní náležitosti dokladu.

Vzhledem k tomu, že údaje v hlavičce dokladu jsou obvykle všechny načteny z dokumentu, pak program uživatele ihned přepne do položkové části dokladu, aby mohl:

  • upravit, případně přidat položky dokladu,
  • doplnit účty,
  • kód DPH,
  • zakázku, středisko, doplňkovou analýzu,
  • a další údaje.

Většinou již má partner historii faktur nebo zadané předchůdce k fakturám (objednávky, příjemky) a výše uvedené údaje se tedy taky načtou automaticky. Toto je také zásadní výhoda integrace AI rozpoznávání faktur přímo v informačním systému. Pokud se jedná o fakturu s více položkami s automaticky detekovanou příjemkou/objednávkou, nabídne se varianta součtovat do jedné položky a nebo s detailním rozpisem.Po doplnění a uložení dokladu bude uživateli zobrazen dialog, ve kterém je možné fakturu i přílohy rovnou připojit do vazeb k danému dokladu.

Při ukládání příloh je dokument faktury přejmenován dle řady a čísla dokladu zapsaném v programu. Tuto funkci lze zrušit "Ve Správci - Předvolby - Globální - Dodavatelé - PREMIER AI - import dokumentů".


Přímo v tomto seznamu lze přepsat/upravit popis k dokumentu.


S pomocí historie

Pakliže se jedná o doklad s partnerem, který již byl jednou načten (běžnou fakturou, nikoliv stornem nebo dobropisem), aktivuje se volba "S pomocí historie". Tato volba umožní to, že program k načteným údajům použije ještě historii dokladu (defaultně dle nejnovějšího dokladu), tedy uživatelem doplněné údaje z předešlých dokladů a tyto vyplní rovněž automaticky. Jde o tyto údaje:

  • popis položky,
  • sazbu DPH, popř. kód přenesené daňové povinnosti,
  • účet,
  • zakázku, středisko, doplňkové analýzy a další.

K dispozici je "Náhled" na doklad, podle kterého se má historie předvyplnit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete s navedených dokladů vybrat, podle kterého se má historie použít.

V případě, že uživatel chce/nechce historii použít, stačí tuto volbu pouze odškrtnout.


Dle šablony

Pokud systém detekuje, že k danému partnerovi existuje v programu "šablona", nabídne možnost vytvořit doklad pomocí šablony. I zde je k dispozici "Náhled" na šablonu, podle které se má doklad vytvořit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete šablonu vybrat.  Údaje do dokladu se pak přeberou ze šablony.

  • No labels