Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Tento výkaz se nachází v Přehledech ke mzdám - Přehledy, kde si v horní části nastavíte sledované období. Po sestavení výkazu lze pomocí šipky zobrazit detailní údaje k danému řádku výkazu.


  • No labels